PřF PALEA Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOLA_ Geology

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.