PřF rigo Chemie
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Součásti SZZ a jejich obsah

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohou vykonat v oblasti přírodních věd státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul "doktor přírodních věd" ve zkratce "RNDr." uváděné před jménem.

Více informací zde: https://www.sci.muni.cz/student/rigorozni-rizeni

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Obhájené práce jsou zveřejněny v IS MU, kde je možné je vyhledat dle fakulty, roku, pracoviště, oboru/plánu: https://is.muni.cz/thesis/

Témata obhájených prací:
Fotolabilní chránicí skupiny pro biologicky aktivní látky: p-Hydroxyphenacyl ammoniové soli (https://is.muni.cz/th/nnykm/)

Aplikace umělých neuronových sítí pro predikci retenčních faktorů v tenkovrstvé chromatografii a modelování biologických aktivit oximů (https://is.muni.cz/th/o6bpf/)

Měření proteomických dat pomocí hmotnostní spektrometrie a jejich bioinformatická interpretace (https://is.muni.cz/th/lpooi/)

Optimized and Parallelized Implementation of the Electronegativity Equalization Method and the Atom-Bond Electronegativity Equalization Method (https://is.muni.cz/th/v6ulq/)

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.