PřF AEGOLP Applied and environmental geology (one-field full-time)
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborový prezenční)
Master's full-time single-subject
Included in the programme: PřF N-AEG Applied and environmental geology

Společné povinné a povinně volitelné předměty

Master's thesis

Nutno absolvovat všechny předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7021Diploma Thesis Seminar I J. Kalvodaz 0/2/02 1P
PřF:G7041Diploma Thesis I R. Melicharz 0/02 1P
PřF:G8021Diploma Thesis Seminar II J. Kalvodaz 0/2/02 2P
PřF:G8041Diploma Thesis II R. Melicharz 0/04 2P
PřF:G8031Diploma Thesis - Recherche R. Melicharz 0/08 2P
PřF:G9021Diploma Thesis Seminar III J. Kalvodaz 0/2/02 3P
PřF:G9041Diploma Thesis III R. Melicharz 0/08 3P
PřF:GA021Diploma Thesis Seminar IV J. Kalvodaz 0/2/02 4P
PřF:GA041Diploma thesis IV R. Melicharz 0/016 4P
46 credits

Společné povinné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7081Regional Geology of the World J. Leichmannzk 2/0/03 4Z
PřF:G7791Seminar for publication M. Novákz 0/2/02 1P
PřF:G7931Geologic legislation M. Slobodníkzk 2/03 1Z
PřF:G8201Documentation of field prospecting M. Slobodníkz 0/0/0 5 dnů.3 --
11 credits

Společné povinně volitelné předměty

Je nutno splnit jeden z předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G5031Presentation of Bachelors thesis at conference M. Knížekz 0/0/01 --
PřF:G7031Presentation of Diploma Thesis at conference M. Knížekz 0/0/02 --
PřF:G6031Publication of Bachelor thesis M. Knížekz 0/0/03 --
PřF:G9031Publikace výsledků diplomové práce M. Knížekz 0/0/04 --
PřF:G0311International internship M. Slobodníkz 0/0/0- --
10 credits

Povinně volitelná zkouška z pokročilého jazyka

Nutno složit alespoň jednu ze zkoušek.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits

Povinně-volitelné předměty

Ložisková geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G6061Economic geology II M. Slobodníkzk 2/26 1Z
PřF:G8101Mineral resources in the world M. Slobodníkzk 2/26 2Z
PřF:G6981Projects of exploration and production of mineral resources J. Cempírekz 2/1/03 3Z
PrF:MVV13468KMining Law J. Hanákk 1/1/03 4-
18 credits

Inženýrská geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7941Legislation in Engineering geology P. Vlčekzk 2/0/03 1P
PřF:GA251Advanced Engeneering Geology M. Knížekzk 1/2/05 2P
PřF:GT0F2Soil Mechanics M. Knížekzk 2/2/05 3-
PřF:GT0F5Foundation engineering M. Knížekzk 3/2/05 4-
18 credits

Hydrogeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G5981Hydrogeological modeling A. Říčkazk 1/2/05 1P
PřF:GA321Practical hydrogeology T. Kuchovskýzk 2/1/05 3P
PřF:G7401Methods of Hydrogeology T. Kuchovskýzk 1/2/05 2P
PřF:GA751Hydrogeologic legislation L. Michelezk 1/1/03 4-
18 credits

Environmentální geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G9811Geochemistry of exogenous processes P. Pracnýzk 2/1/05 1P
PřF:G8581Hydrogeochemistry P. Pracnýzk 1/25 3P
PřF:GA921Environmental Geochemistry E. Geršlovázk 2/1/05 2Z
PřF:Bi7710Nature Conservation and Environmental Legislation L. Tichýzk 2/0/02+2 4-
19 credits

Povinně volitelný blok teoretické geologie

Lze absolvovat jeden z bloků.

Paleontologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G2081Advanced Palaeontology (II) N. Dolákovázk 2/26 --
PřF:G7381Rockforming fossils N. Dolákovázk 1/1/03 --
PřF:G9381Palaeocology Š. Hladilovázk 2/2/06 --
PřF:G7221Micropaleontology N. Dolákovázk 0/0/0 5 dnů.3 --
18 credits
Historická geologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4061Advanced Historical Geology J. Kalvodazk 2/1/05 1-
PřF:G7301Methods of stratigraphy O. Bábekzk 2/1/05 2-
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 3-
PřF:G6021Geology of Slovakia J. Hókzk 2/0/03 4-
18 credits
Sedimentární geologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:GA401Sedimentary petrology (II) T. Kumpanzk 2/1/05 1-
PřF:G8081Sedimentology S. Nehybazk 2/1/05 2-
PřF:G9301Sedimentary basins and oil geology S. Nehybazk 1/1/03 3-
PřF:G8141kPedology M. Ivanovzk 2/1/05 4-
18 credits
Mineralogie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G2061Advanced Mineralogy (II) Z. Lososzk 2/26 1-
PřF:G9901Applied mineralogy M. Novákzk 2/2/06 2-
PřF:G8761Recalculation of chemical data for geologist R. Škodazk 1/13 3-
PřF:G8601X-ray diffractometry J. Cempírekzk 1/1/03 4-
18 credits
Magmatická a metamorfní petrologie
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7501Physical geochemistry J. Zemanzk 2/1/05 1-
PřF:G4021Igneous petrology J. Leichmannzk 2/1/05 2-
PřF:G9801Metamorphic Petrology J. Kotkovázk 2/1/05 3-
PřF:G7651Instrumental methods in petrology J. Leichmannzk 1/1/03 4-
18 credits
Strukturní geologie a geotektonika
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G9651Orientation analysis in geology R. Melicharzk 1/13 1-
PřF:G7631Tectonophysics P. Špačekzk 2/15 2-
PřF:G5091Advanced Structural Geology R. Melicharzk 1/25 3-
PřF:G7321Plate Tectonics and Orogeny R. Melicharzk 1/25 4-
18 credits
Fyzika Země
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G8311Physics of the Earth and Geodynamics P. Špačekzk 2/1/05 1-
PřF:G8461Seismology and seismotectonics J. Havířzk 2/1/05 2-
PřF:G7521Petrophysics F. Hroudazk 2/1/05 3-
PřF:G7891Magnetic anisotropy M. Chadimazk 1/1/03 4-
18 credits

Optional courses