PřF BMCH Biomolecular chemistry
Name in Czech: Biomolekulární chemie
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-BIC Biochemistry

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8210Diploma Work II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diploma Work I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diploma Work III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diploma Thesis IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 credits

Compulsory courses

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6215Advanced biochemistry and its methods I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Diploma seminar from biochemistry I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Diploma seminar from biochemistry II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Diploma seminar from biochemistry III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Diploma seminar from biochemistry IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
14 credits

Selective courses

Elective courses

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Předmět C7270 Biological X-Ray Crystallography and Cryo-Electron Microscopy je vypisován jen jednou za dva roky, je třeba si jej bezpodmínečně zapsat v prvním semestru.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C2135Bioinformatics for practice M. Wimmerovák 0/2/02+1 2Z
PřF:C6770NMR Spectroscopy of Biomolecules L. Žídekzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C7270Structural biology methods P. Plevkazk 3/0/03+2 1P
PřF:C7790Introduction to Molecular Modelling P. Kulhánekzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7920Structure and functions of proteins B. Brzobohatýzk 2/0/02+2 1P
PřF:C7925Nucleic acids structure and dynamics J. Šponerzk 2/0/02+2 1P
PřF:CZMBMState exam of the master's degree study in Biomolecular Chemistry V. Sklenář- 0/0- 4-
24 credits

Selective courses

Student je povinen z výběru povinně volitelných předmětů získat minimálně 20 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C2110UNIX Operating System and Programming Basics P. Kulhánekk 0/2/02+1 1P
PřF:C5320Theoretical Concepts of Nuclear Magnetic Resonance L. Žídekzk 2/0/02+2 4P
PřF:C5321Theoretical Concepts of Nuclear Magnetic Resonance L. Žídekz 0/2/02 4P
PřF:C7800Introduction to Molecular Modelling - Exercise P. Kulhánekz 0/1/01 1P
PřF:C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules R. Fialazk 1/0/12+2 3P
PřF:C8863Free Energy Calculations P. Kulhánekzk 2/02+1 4P
PřF:C8980Protein Preparation and Characterization I - Expression and Purification L. Žídekzk 2/0/02+2 2P
PřF:C9085Protein-RNA interactions R. Šteflzk 1/0/01+2 2P
PřF:C9100Biosensors P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9926Problems and issues of molecular modeling R. Váchaz 2/0/02 4P
PřF:S2004Methods for characterization of biomolecular interactions – classical versus modern M. Wimmerovázk 2/0/02+2 3P
34 credits