PřF ABICH Analytical biochemistry
Name in Czech: Analytická biochemie
master's full-time specialized
Included in the programme: PřF N-BIC Biochemistry

Recommended progress through the study plan

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C8210Diploma Work II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diploma Work I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diploma Work III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diploma Thesis IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 credits

Compulsory courses

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:C6215Advanced biochemistry and its methods I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Diploma seminar from biochemistry I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Diploma seminar from biochemistry II T. Kašparovskýz 0/2/02 1P
PřF:C9002Diploma seminar from biochemistry III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Diploma seminar from biochemistry IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
14 credits

Selective courses

Elective courses

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi6400Methods of molecular biology R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2P
PřF:C4840Methods for labelling and immobilization of biomolecules P. Skládalzk 2/0/02+2 2P
PřF:C6206Special biochemical methods Z. Glatzz 0/0/44 2-
PřF:C6222Clinical Biochemistry II M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C7175DNA diagnostics O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7872Applied biostatistics M. Mandlzk 2/0/04 1Z
PřF:C7880New Trends in Bioanalytical Chemistry Z. Glatzzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9100Biosensors P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9220Seminar I T. Kašparovskýz 0/2/02 3P
PřF:C9320Methods of biochemical research Z. Farkaz 0/0/66 1P
PřF:CA220Seminar II T. Kašparovskýz 0/2/02 4P
43 credits

Selective courses

Student je povinen si zapsat minimálně 20 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:Bi5220enImmunology L. Kubalazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi5220cImmunology - practical course L. Kubalaz 0/2/02 2-
PřF:Bi6405Methods of Molecular Biology - practice P. Benešz 0/2/02 2-
PřF:C3003Internet of things for analytical biochemistry P. Skládalzk 2/0/02+2 1-
PřF:C6230Clinical Biochemistry - laboratory course J. Tomandlz 0/4/04 1-
PřF:C7176DNA diagnostics O. Šerýz 0/4/04 3-
20 credits