PřF GRSP Geoenvironmental risks and remediations
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace
Master's full-time single-subject
Included in the programme: PřF N-GRS Geoenvironmental risks and remediations

Compulsory courses

Master's thesis

Nutno absolvovat všechny předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7021Diploma Thesis Seminar I J. Kalvodaz 0/2/02 1P
PřF:G7041Diploma Thesis I R. Melicharz 0/02 1P
PřF:G8021Diploma Thesis Seminar II J. Kalvodaz 0/2/02 2P
PřF:G8041Diploma Thesis II R. Melicharz 0/04 2P
PřF:G8031Diploma Thesis - Recherche R. Melicharz 0/08 2P
PřF:G9021Diploma Thesis Seminar III J. Kalvodaz 0/2/02 3P
PřF:G9041Diploma Thesis III R. Melicharz 0/0/08 3P
PřF:GA021Diploma Thesis Seminar IV J. Kalvodaz 0/2/02 4P
PřF:GA041Diploma thesis IV R. Melicharz 0/016 4P
46 credits

Obecné povinné předměty

Nutno absolvovat všechny předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G7081Regional Geology of the World J. Leichmannzk 2/0/03 4Z
PřF:G7931Geologic legislation M. Slobodníkzk 2/03 1Z
6 credits

Povinný blok: Rizika a sanace

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G8711Geological disasters and hazards S. Nehybazk 2/03 1Z
PřF:G8751Industrial risks and impact on geosystems M. Slobodníkzk 2/03 2Z
PřF:G5951Contaminants in rock environment E. Geršlovázk 2/2/06 3Z
PřF:G6971Remediation methods J. Zemanzk 2/2/06 4Z
18 credits

Povinný blok: Environmentální geologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G9811Geochemistry of exogenous processes P. Pracnýzk 2/1/05 1P
PřF:G8581Hydrogeochemistry P. Pracnýzk 1/25 2P
PřF:GA921Environmental Geochemistry E. Geršlovázk 2/1/05 3Z
PřF:Bi7710Nature Conservation and Environmental Legislation L. Tichýzk 2/0/02+2 4-
19 credits

Povinný blok: Hydrogeologie

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G5981Hydrogeological modeling A. Říčkazk 1/2/05 1P
PřF:GA321Practical hydrogeology T. Kuchovskýzk 2/1/05 3P
PřF:G7401Methods of Hydrogeology T. Kuchovskýzk 1/2/05 2P
PřF:GA751Hydrogeologic legislation L. Michelezk 1/1/03 4P
18 credits

Povinná praxe

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4241Professional study practice M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 1P
PřF:G5241Professional study practice M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 2P
PřF:G6231Professional study practice M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 3P
PřF:G6241Professional study practice M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 3P
PřF:G7231Professional study practice M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 4P
PřF:G7241Professional study practice M. Knížekz 0/0/0 5 dnů.1 4P
6 credits

Pokročilý cizí jazyk

Nutno vybrat jeden z předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G3991Experimental data analysis J. Faimonz 1/0/01 --
PřF:G5091Advanced Structural Geology R. Melicharzk 1/25 --
PřF:G5111Business in the exploration and production of mineral resources D. Štěpánskýz 2/0/02 --
PřF:G6061Economic geology II M. Slobodníkzk 2/2/06 --
PřF:G6301Hydraulics T. Kuchovskýzk 1/13 --
PřF:G7371Principles of geochemical modells J. Zemanzk 2/1/05 --
PřF:G7501Physical geochemistry J. Zemanzk 2/1/05 --
PřF:G7941Legislation in Engineering geology R. Melicharzk 2/0/03 --
PřF:G8141Pedology R. Melicharzk 2/1/05 --
PřF:G8311Physics of the Earth and Geodynamics P. Špačekzk 2/1/05 --
PřF:G8461Seismology and seismotectonics J. Havířzk 2/1/05 --
PřF:G8781Global Ecosystems and Biotic Crises During the History of the Earth R. Brzobohatýzk 2/04 --
PřF:G9401Regional hydrogeology J. Čurdazk 2/0/03 --
PřF:G9421Groundwater protection T. Kuchovskýzk 2/15 --
PřF:G9441Waterworks activities M. Látalzk 1/1/03 --
PřF:G9771Selected problems from hydrogeology J. Novotnáz 1/0/01 --
PřF:G9901Applied mineralogy M. Novákzk 2/2/06 --
PřF:GA231Holocén M. Ivanovzk 2/1/05 --
PřF:GA251Advanced Engeneering Geology M. Knížekzk 1/2/05 --
PřF:GA811Colloids in environment J. Faimonk 1/0/01 --
PřF:GA831Chemical principles of geochemistry J. Faimonk 1/0/01 --
79 credits