PřF GEOZH Principles of geology
Name in Czech: Geologie základní
Bachelor's full-time major
Included in the programme: PřF B-GEO Geology

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky přírodovědecké fakulty až do výše 11 kreditů.

Languages

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:JA001Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
PřF:JA002Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné a povinně volitelné předměty

Compulsory courses

Je nutno splnit všechny předměty uvedené v obou blocích (Bakalářská práce a Povinné předměty odborné).

Bachelor's thesis

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G4141Academic Skills for Geologists R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5041Bachelor Thesis - recherche R. Melicharz 0/08 5P
PřF:G5011Bachelor Thesis Seminar I R. Melicharz 0/22 5P
PřF:G5051Bachelor Thesis I R. Melicharz 0/02 5P
PřF:G6011Bachelor Thesis Seminar II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bachelor Thesis II R. Melicharz 0/010 6P
29 credits
Povinné předměty odborné

Je nutno splnit všechny uvedené předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G1011Introductory geological concentration J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1Z
PřF:G1061Mineralogy Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G1081Palaeontology N. Dolákovázk 2/2/06 1Z
PřF:G3021Petrography J. Leichmannzk 2/2/06 2Z
PřF:G5081Geochemistry I P. Pracnýzk 2/26 2Z
PřF:G2031Geological field exercises J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G1021Physical geology S. Nehybazk 3/1/06 3Z
PřF:G1101Principles of Geophysics J. Havířzk 1/1/03 3Z
PřF:G4121Quaternary geology M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G3061Historical and Stratigraphical Geology I J. Kalvodazk 2/2/06 4Z
PřF:G4101Structural geology and geotectonics R. Melicharzk 2/2/06 4Z
PřF:G5021Regional geology of the CR R. Melicharzk 2/26 6Z
60 credits

Selective courses

Je nutno vybrat tolik předmětů, aby součet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty byl 120.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PřF:G3081Methods of Geological and Hydrogeological Research R. Melicharzk 1/3/06 3Z
PřF:G5061Economic geology I M. Slobodníkzk 2/2/06 3Z
PřF:G2101Hydrogeology T. Kuchovskýzk 2/2/06 3Z
PřF:G2121Engeneering Geology M. Knížekzk 2/2/06 3Z
PřF:G6141Environmental Geology E. Geršlovázk 2/26 4Z
PřF:G5301Mathematical Geology P. Pracnýzk 1/2/05 5P
PřF:G9351Tensors in Geology J. Rezzk 1/1/03 6P
PřF:GA801Chemical principles of geological processes P. Pracnýzk 1/1/03 5P
PřF:G6101Methods of laboratory research of minerals and rocks D. Všianskýzk 3/1/05 6P
PřF:G1141Optical Microscopy in Geology D. Všianskýzk 0/2/03 --
49 credits