Plán: PřF M13006 Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (na dostudování vedlejší)
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

NMgr. studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce, písemné zkoušky z pedagogiky a psychologie a ústní zkoušky ze dvou předmětů SZZ (Geografie, Didaktika geografie). Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby. Při ústní zkoušce má uchazeč prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Struktura a dílčí zkušební okruhy písemné zkoušky jsou uvedeny ve studijních plánech v části Státní závěrečná zkouška pod označením Z9015UZ Magisterská zkouška - obor UZ a Z9015PP Písemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Barešová, Barbora: Terénní projektová výuka v českokrumlovském regionu. 2016. Vedoucí práce V. Herber, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/375915/prif_m/

Kouba, Čestmír: Možnosti rozvoje venkovského regionu na příkladu SO ORP Kralovice. 2017. Vedoucí práce A. Věžník, GÚ PřF MU: http://is.muni.cz/th/408271/prif_m/

Marková, Eva: Australské středoškolské geografické kurikulum. 2017. Vedoucí práce A. Hynek, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/393800/prif_m/

Stodůlka, Filip: Geomorfologické krajiny jižní Moravy - průvodce geomorfologicky zajímavými regiony. 2017. Vedoucí práce Z. Máčka, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/391929/prif_m/

Šimčíková, Michaela: Pracovní listy k Atlasu krajiny ČR. 2016. Vedoucí práce V. Herber, GÚ PřF MU, archiv: http://is.muni.cz/th/393835/prif_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (jazyk) - povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 2-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 2-
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 2-
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 2-
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 2-
10 kreditů

Společný PPD základ - povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 1-
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 1-
5 kreditů

Společný PPD základ - povinně-volitelné předměty

pedagogicko-psychologický blok

Student za celé studium povinně vybírá dva předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky O. Šimoníkk 2/02 1-
PřF:XS152Pedagogická komunikace K. Šeďováz 1/1/02 1-
PřF:XS051Teorie výchovy a řešení výchovných problémů S. Střeleck 2/02 2-
PřF:XS095Seminář z praktické pedagogiky J. Jurmanováz 0/2/02 2-
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 2-
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 2-
12 kreditů

blok prezentačních a komunikačních dovedností

Student za celé studium povinně vybírá jeden předmět

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou Z. Bochníčekz 0/0/02 --
PřF:XS450Komunikační trénink Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS451Komunikační trénink 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS451aCommunication skills training 2 Z. Bochníčekz 0/0/02 --
PřF:XS480Reflektivní seminář Z. Bochníčekz 0/2/02 --
10 kreditů

profesní blok

Student za celé magisterské studium povinně vybírá dva předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7660Multimedia ve výuce I A. Marečekz 0/0/45 1-
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/11 1-
PřF:XS092Školský management J. Šťávak 2/02 3-
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/22 3-
10 kreditů

univerzitní základ - přírodovědný blok

Student za celé studium povinně vybírá dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1313Přírodní hrozby a rizika v krajině - online V. Herberz 1/1/02 1-
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 2-
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi8710Ochrana přírody J. Schlaghamerskýzk 2/02+2 3-
PřF:C9500Užitá chemie P. Pazderak 2/0/02+1 1-
PřF:F2130Fyzika v živé přírodě Z. Bochníčekk 2/0/02+1 2-
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 2-
23 kreditů

univerzitní základ - společenskovědní blok

Student za celé studium povinně vybírá dva předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:ZX402Globální problémy lidstva V. Herberk 2/03 1-
PřF:ZX404Úvod do tajemství map a GIS R. Štampachz 0/22 2-
PřF:Bi7810Dějiny botaniky P. Burešk 1/01+1 1-
PřF:C9520Historie chemie S. Jankůzk 1/0/01+2 1-
PřF:F9360Historie fyziky 1 V. Šteflz 2/0/02 1-
PřF:Bi8410Dějiny biologických věd P. Burešk 2/0/02 2-
PřF:M9700Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 2-
PřF:M7511Historie matematiky 1 E. Fuchsz 2/0/02 2-
PřF:M8512Historie matematiky 2 E. Fuchsk 0/2/02+1 3-
21 kreditů

Pedagogická praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9001Pedagogická praxe ze zeměpisu 1 V. Herberz 0/0 3 týdny.2 2P
PřF:Z9012Pedagogická praxe ze zeměpisu 2 V. Herberz 0/0 3 týdny.2 3P
4 kredity

Oborové předměty - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0028Regionální případové studie V. Herberz 0/0 5 dnů.2 2P
PřF:Z2012Regionální geografie ČR M. Jeřábekzk 4/1/08 2Z
10 kreditů

Oborové předměty - doporučené volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie A. Věžníkzk 2/1/05 1P
PřF:Z5099Regionální geografie polárních oblastí K. Láskazk 2/1/05 1-
PřF:Z0040Geografie Evropy A. Věžníkzk 2/1/05 2P
PřF:Z6010Geografie Světového oceánu V. Herberk 2/03 2-
PřF:Z0046Geografie SR V. Herberk 1/1/03 3-
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 3P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 4P
31 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7011Geografické kurikulum V. Herberk 1/13 1-
PřF:Z7150ICT v geografickém vzdělávání V. Herberz 0/22 1-
PřF:Z0012Vedení geografické výuky V. Herberk 1/23 2-
PřF:Z0149Geografické projekty a cvičení V. Herberz 0/22 3-
PřF:Z0150Geografický seminář V. Herberz 0/2/02 3-
12 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z9015PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium K. Láska- 0/0/0- 4-
PřF:Z9015UZMagisterská zkouška - obor UZ K. Láska- 0/0- 4-
0 kreditů

Další aplikace