PřF BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-BIC Biochemie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 P P
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 P P
PřF:C2133Úvod do chemoinformatiky J. Kočazk 2/0/02+2 P P
PřF:C2184Úvod do programování v Pythonu J. Kočak 0/2/02+1 P P
PřF:C4222Základní laboratorní výpočty P. Bouchalz 0/1/01 P P
PřF:M1035Matematika pro biochemiky Z. Pospíšilz 2/2/05 - P
FI:PB001Úvod do informačních technologií L. Matyskazk 2/0/02+2 P P
23 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:C1471Aplikovaná matematika pro biochemiky J. Kočazk 1/0/01+2 - P
PřF:C1472Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář J. Kočaz 0/1/01 - P
PřF:C2131Úvod do bioinformatiky M. Wimmerovázk 2/0/02+2 P P
PřF:C2132Úvod do bioinformatiky - seminář M. Wimmerováz 0/1/01 - PV
PřF:C2142Návrh algoritmů pro přírodovědce R. Svobodovázk 1/2/03+2 - P
PřF:C2150Zpracování informací a vizualizace v chemii M. Prokopk 0/2/02+1 - P
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 P P
PřF:C2701Základy org. chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 - PV
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 - PV
PřF:C4221Biochemická laboratorní technika J. Lochmanz 0/0/44 P P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 P P
PřF:F2120Fyzika Z. Bochníčekk 2/13+1 - P
36 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:C1660Základy analytické chemie J. Komárekzk 2/0/02+2 P P
PřF:C2110Operační systém UNIX a základy programování P. Kulhánekk 0/2/02+1 - P
PřF:C2115Praktický úvod do superpočítání P. Kulhánekk 0/2/02 - PV
PřF:C3181Biochemie I P. Skládalzk 2/0/02+2 Z P
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 - PV
PřF:C3210Strukturní bioinformatika J. Kočazk 1/0/01+2 P P
PřF:C4020Fyzikální chemie II M. Munzarovázk 2/0/02+2 - P
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář M. Munzarováz 0/2/02 - P
PřF:C9530Strukturní biochemie L. Žídekzk 2/0/02+2 P P
PřF:C9531Strukturní biochemie - seminář L. Žídekz 0/2/02 - PV
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 - PV
FI:PB168Základy databázových a informačních systémů P. Zezulazk 2/2/03+2 - PV
41 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 P P
PřF:C2135Bioinformatika v praxi M. Wimmerovák 0/2/02+1 P P
PřF:C2160Programování v jazyce C pro chemiky M. Prokopk 0/22+1 - PV
PřF:C4182Biochemie II P. Skládalzk 2/0/02+2 Z P
PřF:C4185Seminář k bakalářské práci I P. Bouchalz 0/2/02 P P
PřF:C4220Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/77 P P
PřF:C7879Zpracování experimentálních dat M. Mandlzk 1/0/01+2 - P
FI:PA081Programování numerických výpočtů A. Křenekzk 2/0/02+2 - PV
31 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Bi1051Úvod do matematické biologie II L. Dušekz 1/01 - P
PřF:C2145Strukturní bioinformatika v praxi R. Svobodovák 0/1/13 - P
PřF:C3220Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky M. Prokopk 0/2/02+1 - PV
PřF:C5014Bakalářská práce z biochemie I J. Lochmanz 0/0/55 P -
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 - P
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 - P
PřF:C7410Structure and Reactivity P. Klánzk 2/0/02+2 - PV
PřF:C7415Structure and Reactivity - seminar P. Klánz 0/1/01 - PV
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 - PV
27 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:C6014Bakalářská práce z biochemie II J. Lochmanz 0/0/1010 P -
PřF:C6185Seminář k bakalářské práci II P. Bouchalz 0/2/02 P P
PřF:C9088RNAseq analýza R. Svobodovázk 1/1/02+2 P P
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 - PV
21 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - -
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - -
4 kredity