PřF UCMH Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCM Matematika se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:MUC01Letní škola R. Kučeraz 0/0/01 - P
PřF:MUC02Repetitorium školské matematiky R. Kučeraz 0/0/21 - P
PřF:MUC03Základy matematiky J. Vondrazk 2/2/04 Z P
PřF:MUC11Matematická analýza 1 J. Šimšazk 2/2/04 Z P
PřF:MUC14Funkce a rovnice na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 Z P
11 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F2050Elektřina a magnetismus D. Truneczk 4/2/05+3 Z PV
PřF:M0001Matematika kolem nás E. Fuchsz 0/2/02 - P
PřF:MUC12Matematická analýza 2 Z. Došlázk 2/2/04 Z P
PřF:MUC21Konstrukční geometrie J. Vondrazk 2/2/04 Z P
PřF:MUC31Lineární algebra J. Janyškazk 2/2/04 Z P
22 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F3060Kmity, vlny, optika V. Holýzk 4/2/06+2 P PV
PřF:MUC13Matematická analýza 3 J. Šimšazk 2/2/05 Z P
PřF:MUC22Analytická geometrie 1 J. Janyškazk 2/2/04 Z P
PřF:MUC41Kombinatorika E. Fuchszk 2/2/04 Z P
21 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F4050Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 4/2/05+3 Z PV
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - P
PřF:MUC23Analytická geometrie 2 J. Janyškazk 2/2/04 Z P
PřF:MUC32Algebra R. Kučerazk 2/2/05 Z P
19 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:MUC26Teorie kuželoseček a kvadrik J. Janyškazk 2/2/04 Z P
PřF:MUC33Elementární teorie čísel R. Kučerazk 2/2/05 Z P
PřF:MUC51Pravděpodobnost a statistika M. Budíkovázk 2/2/04 Z P
PřF:MUC_BP1Bakalářská práce 1 R. Kučeraz 0/0/04 - P
17 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 - P
PřF:MUC04Bakalářský seminář P. Šišmaz 0/2/02 - P
PřF:MUC24Planimetrie na SŠ P. Šišmaz 0/2/01 Z P
PřF:MUC_BP2Bakalářská práce 2 R. Kučeraz 0/0/04 - P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:M1712Rovnoběžná promítání J. Janyškaz 1/22 - P
PřF:M5751Elektronická sazba a publikování v TeXu R. Plchz 1/2/03 - P
PřF:M6130Výpočetní statistika S. Katinazk 2/2/03+2 - P
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 - P
PřF:MUC15Matematická analýza 4 Z. Došlázk 2/2/04 - P
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Vrtalováz 0/2/02 - P
PřF:XS050Školní pedagogika J. Zounekz 1/1/02 - P
PřF:XS060Obecná a alternativní didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 - P
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 - P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 - P
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe B. Lazarováz 0/1/01 - P
34 kreditů