PřF MDIFROV Diferenciální rovnice a jejich aplikace
Název anglicky: Differential equations and their applications
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Společná část (60-80 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry S. Katinazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 4Z
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 4Z
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/06 --
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 4Z
30 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7160Obyčejné diferenciální rovnice II M. Veselýzk 2/1/05 2P
PřF:M6800Variační počet R. Šimon Hilscherzk 2/1/05 2P
PřF:M8PNM2Pokročilé numerické metody II - řešení dif. rovnic S. Katinazk 2/2/04+2 2P
PřF:M7116Strukturované populační modely Z. Pospíšilk 2/1/03+1 3P
PřF:M0150Diferenční rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/1/03+2 4P
25 kreditů