PřF BCHME Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Součásti SZZ a jejich obsah

Součástí SZZ jsou předměty Pokročilá biochemie a její metody metody (pro specializaci Biochemie), Biotechnologie, Enzymologie, zaměřené na širší teoretický základ studenta v oblastech biochemie. Další součástí SZZ je Diplomová práce z biochemie, která je zaměřena na experimentální dovednosti studenta a na jeho schopnosti zpracovávat informace získané v rámci teoretické výuky. SZZ navazuje na následující profilující předměty:
C6215 Pokročilá biochemie a její metody
C7010 Oborový seminář z biochemie I
C8010 Oborový seminář z biochemie II
C9002 Oborový seminář z biochemie III
CA010 Oborový seminář z biochemie IV
C6206 Vybrané biochemické metody
C6210 Biotechnologie
C8140 Bioenergetika
C8150 Bioenergetika - seminář
C8160 Enzymologie
C8170 Enzymologie - seminář
C9220 Seminář k diplomové práci I
C9320 Metody biochemického výzkumu
CA220 Seminář k diplomové práci II
C7175 DNA diagnostika
C7195 Pokročilé praktikum z biochemie
C8210 Diplomová práce II (BC)
C9300 Diplomová práce I (BC)
C9310 Diplomová práce III (BC)
CA340 Diplomová práce IV (BC)


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 2P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4P
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6206Vybrané biochemické metody Z. Glatzz 0/0/44 2P
PřF:C6210Biotechnologie M. Mandlzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C8140Bioenergetika I. Kučerazk 2/0/02+2 4P
PřF:C8150Bioenergetika - seminář I. Kučeraz 0/2/02 4P
PřF:C8160Enzymologie I. Kučerazk 2/0/02+2 1Z
PřF:C8170Enzymologie - seminář I. Kučeraz 0/2/02 1P
PřF:C9220Seminář k diplomové práci I T. Kašparovskýz 0/2/02 3P
PřF:C9320Metody biochemického výzkumu Z. Farkaz 0/0/66 1P
PřF:CA220Seminář k diplomové práci II T. Kašparovskýz 0/2/02 4P
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat minimálně 16 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8090Genové inženýrství J. Doškařzk 2/0/02+2 2-
PřF:C6010Toxikologie K. Pickazk 1/0/01+2 2-
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7176DNA diagnostika - cvičení O. Šerýz 0/4/04 3-
PřF:C7187Experimentální onkologie P. Bouchalzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7188Úvod do molekulární medicíny O. Slabýzk 2/0/02+2 3-
PřF:C7195Pokročilé praktikum z biochemie J. Lochmanz 0/0/55 1P
28 kreditů

Volitelné předměty

Student si zapisuje volitelné předměty až do výše 10 kreditů.