PřF EPIDM Epidemiologie a modelování
Název anglicky: Epidemiology and modeling
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-MBB Matematická biologie a biomedicína

Součásti SZZ a jejich obsah

Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí, v případě prvních dvou se jedná o ústní zkoušku, v případě třetí pak o ústní obhajobu závěrečné práce:
1. Biologie a epidemiologie - specializační část SZZ je zaměřena na ověření znalostí z oblasti fyziologie, vzniku a rozvoje vybraných poruch a onemocnění, epidemiologie, epidemiologických a klinických studií a pokročilých metod pro hodnocení vztahů mezi sledovanými charakteristikami jedinců a populací.
2. Matematika a statistika - tématické okruhy matematické části SZZ jsou zaměřeny na ověření základních i pokročilých znalostí z oblasti matematické statistiky, vícerozměrných metod a matematického modelování.
3. Obhajoba diplomové práce.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. Michal Uher (2014): Využití dat z nemocniční klinické praxe pro analýzu přežití pacientů s nádorovým onemocněním (https://is.muni.cz/auth/th/323663/prif_m/),
2. Lenka Krupková (2014): Prostorové modelování vegetační skladby na území střední Evropy v období posledního glaciálu (https://is.muni.cz/auth/th/358070/prif_m/),
3. Roman Vyškovský (2015): Využití neuronových sítí pro klasifikaci obrazů mozku v neurovědním výzkumu (https://is.muni.cz/auth/th/370313/prif_m/),
4. Michal Svoboda (2015): Predikce rehospitalizací po srdečním selhání (https://is.muni.cz/auth/th/379969/prif_m/),
5. Markéta Prustoměrská (2017): Hodnocení zátěže české populace karcinomem děložního hrdla (https://is.muni.cz/auth/th/408438/prif_m/).

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0060Seminář (podle zaměření DP) IV L. Dušekz 0/2/02 4Z
PřF:Bi0061Diplomová práce IV. L. Dušekz 0/10/010 4Z
PřF:Bi7013Diplomová práce I L. Dušekz 0/5/05 1Z
PřF:Bi7014Seminář (podle zaměření DP) I L. Dušekz 0/2/01 1Z
PřF:Bi8014Seminář (podle zaměření DP) II L. Dušekz 0/2/01 2Z
PřF:Bi8017Diplomová práce II L. Dušekz 0/5/05 2Z
PřF:Bi9013Diplomová práce III L. Dušekz 0/10/05 3Z
PřF:Bi9014Seminář (podle zaměření DP) III L. Dušekz 0/2/01 3Z
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0034Analýza a klasifikace dat J. Holčíkzk 2/1/03+2 1Z
PřF:Bi0180Magisterská státní závěrečná zkouška z Matematické biologie a biomedicíny L. Dušek- 0/0/0- 4Z
PřF:Bi8678Aplikovaná analýza přežití T. Pavlíkzk 2/0/02+2 1P
PřF:M5120Lineární statistické modely I S. Katinazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 3Z
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/24+2 3P
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 4-
39 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pokročilý cizí jazyk

Student si vybírá z nabídky Centra jazykového vzdělávání MU jeden z předmětů v hodnotě 2 kreditů. Je doporučeno absolvovat předmět JA002, pokud již nebyl absolvován v rámci bakalářského studia. V tomto případě se volí jiný cizí jazyk.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Studenti si vybírají z 20 doporučených předmětů tak, aby dosáhli v celkovém součtu 120 kreditů. Dále uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6446Predikce časových řad J. Holčíkzk 2/1/03+2 2-
PřF:M8DM1Data mining I S. Katinazk 2/2/04+2 4-
11 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0440Lineární a adaptivní zpracování dat D. Schwarzzk 2/13+2 1P
PřF:Bi4012Projekt z Matematické biologie a biomedicíny - epidemiologie a modelování D. Schwarzz 0/3/03 1-
PřF:Bi6871Zdravotní rizika A. Hyršlová Vaculovázk 2/0/02+2 4P
PřF:Bi7070Fyziologie buněčných systémů V. Bryjazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi8680Pokročilé metody aplikované analýzy přežití Z. Valentazk 2/0/02+2 2P
LF:BMAM051Plánování, organizace a hodnocení klinických studií L. Dušekk 2/0/0 Výuka pro podzimní semestr 2020 bude probíhat 18., 19. a 20. 1. 2021 (pondělí, úterý a středa), všechny dny od 14 do 18 hodin - s využitím MS Teams.2+1 3P
PřF:E0360Sociální epidemiologie M. Bobákzk 1/1/02+2 2P
PřF:M7111Vybrané kapitoly z matematického modelování S. Katinak 2/0/02+1 1-
PřF:M81B0Matematické modely v biologii P. Lánskýk 2/0/02+1 2-
33 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Student absolvuje minimálně 1 předmět z této skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8440Základy klinické onkologie J. Maistryszinovázk 2/0/02+2 2-
PřF:Bi9000Geografické informační systémy v botanice a zoologii O. Hájekk 1/2/03+1 2-
PřF:E4220Modelling and Interpretation of Environmetal Data M. Scheringerzk 2/0/02+2 2-
PřF:M4180Numerické metody I J. Koláčekzk 2/2/04+2 2-
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 2-
23 kreditů
Blok 2

Student absolvuje minimálně 1 předmět z této skupiny

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5980Statistické hodnocení biodiverzity J. Jarkovskýzk 2/0/02+2 3-
PřF:Bi7490Pokročilé neparametrické metody L. Dušekzk 1/1/03+2 3-
PřF:M5444Markovské řetězce S. Katinazk 2/1/03+2 3-
PřF:M7116Strukturované populační modely Z. Pospíšilk 2/1/03+1 3-
FI:PB130Úvod do digitálního zpracování obrazu P. Matulazk 2/1/03+2 3-
23 kreditů