PřF UCBV Učitelství biologie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCB Učitelství biologie pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Zkouška je ústní a provádí se před komisí. Uchazeč má prokázat schopnost orientace ve zvoleném oboru, znalost faktů, samostatného uvažování a vědecké diskuze. Kladené otázky spadají do dvou skupin okruhů: obecné biologie a didaktiky biologie. Součástí zkoušky je i praktické poznávání přírodnin. Podrobné informace včetně požadavků ke SZZ jsou vyvěšeny na webu ústavu botaniky a zoologie.
http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_biologie_ucitelska_mgr.pdf

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Havlínová, Karolína roz. Šebová: Výukové materiály pro biologický seminář zaměřený na zdravou výživu a fitness. 2017 (vedoucí O. Rotreklová) https://is.muni.cz/th/357498/prif_m/
Veselá, Anna: Botanické exkurze do Moravského krasu pro výuku na střední škole. 2017 (vedoucí O. Rotreklová). https://is.muni.cz/th/409110/prif_m/
Strouhalová, Soňa. Použití moderních neurozobrazovacích metod ve výzkumu a léčbě nervového systému. 2016 (vedoucí M. Vácha), https://is.muni.cz/th/324093/prif_m/
Blahová, Žaneta. Výskyt rašeliništních druhů rostlin v České republice během posledního glaciálu a Holocénu: rešerše dat o nálezech makrozbytků. 2015 (vedoucí M. Hájek) https://is.muni.cz/th/376133/prif_m/
Záškoda, Jiří. Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy. 2016 (vedoucí P. Hrouda,) https://is.muni.cz/th/379997/prif_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi9010Pedagogická praxe z biologie 1 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 2-
PřF:Bi9012Pedagogická praxe z biologie 2 O. Rotreklováz 0/0/30 30h.3 3-
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 1-
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 2-
11 kreditů

Povinně volitelné

Student volí předměty za min. 1 kredit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4010Základy molekulární biologie J. Doškařzk 2/0/02+2 2Z
PřF:Bi4340Biologie člověka E. Drozdovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 3P
18 kreditů

Oborová didaktika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5221Seminář z didaktiky biologie O. Rotreklováz 0/2/02 3P
PřF:Bi7221Didaktika biologie Z. Lososovázk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi8380Didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie P. Burešk 0/0/0 5D.3+1 2P
10 kreditů