PřF UCDV Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCD Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 1Z
PřF:MDG02Zobrazovací metody 2 J. Janyškazk 2/2/05 2Z
PřF:MDG11Didaktika deskriptivní geometrie J. Janyškaz 2/0/03 3P
PřF:MDG12Seminář z didaktiky deskriptivní geometrie J. Janyškaz 0/2/02 4P
14 kreditů

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG03Zobrazovací metody 3 J. Janyškazk 2/2/05 3Z
PřF:MDG04Aplikace deskriptivní geometrie J. Vondrazk 2/2/05 4P
PdF:TI1007Aplikace počítačové grafiky M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M4190Diferenciální geometrie křivek a ploch J. Šilhanzk 2/2/04+2 4-
PřF:M6140Topologie L. Vokřínekzk 2/1/03+2 2-
PřF:MDG21Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 4-
13 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG13Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 1 J. Vondraz 0/0/30 30h.3 3P
PřF:MDG14Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 2 J. Vondraz 5/0/303 4P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 2P
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 3P
11 kreditů

Povinně volitelné

Nejméně 1 kredit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity