PřF UCDV Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-UCD Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává z písemné a ústní zkoušky.Charakteristika ústní zkoušky


Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi.


Průběh ústní zkoušky


U ústní zkoušky student obdrží dvě otázky, po jedné z každého z níže uvedených tématických okruhů.


Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce

Deskriptivní geometrie


1. Rovnoběžná promítání, Pohlkeova věta


2. Mongeova zobrazovací metoda, věta Quetelet-Dandelinova


3. Axonometrie, Skuherského metoda, Sobotkova metoda


4. Středová promítání


5. Lineární perspektiva


6. Rozvinutelné plochy


7. Zborcené plochy


8. Rotační plochy


9. Šroubové plochy


10. Osvětlení


11. Využití zobrazovacích metod v kartografiiDidaktika deskriptivní geometrie1. Fokální vlastnosti kuželoseček


2. Volné rovnoběžné promítání


3. Polohové úlohy ve stereometrii


4. Metrické úlohy ve stereometrii


5. Osová afinita a kolineace


6. Mongeova projekce


7. Polohové úlohy v Mongeově projekci


8. Metrické úlohy v Mongeově projekci


9. Zobrazení hranatých těles v Mongeově projekci


10. Zobrazení oblých těles v Mongeově projekci


11. Řezy a průniky těles v Mongeově projekci


12. Kótované promítání ve výuce deskr. geometrie na SŠ


13. Axonometrie ve výuce deskriptivní geometrie na SŠ


14. Geometrie trojúhelníka


15. Historie deskriptivní geometrieVymezení rozsahu písemné zkouškyPísemná část SZZ z deskriptivní geometrie a didaktiky deskriptivní geometrie je koncipována jako jeden celek. Příklady odpovídající středoškolské látce vychází z předmětů Zobrazovací metody 1 a 2. Vysokoškolská látka je zastoupena příklady z předmětů Zobrazovací metody 3 a Aplikace deskriptivní geometrie. Jejich výběr odpovídá obsahu stejnojmeného předmětu.

Doporučený průchod studijním plánem

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG01Zobrazovací metody 1 J. Janyškazk 2/2/04 1Z
PřF:MDG02Zobrazovací metody 2 J. Janyškazk 2/2/05 2Z
PřF:MDG11Didaktika deskriptivní geometrie J. Janyškaz 2/0/03 3P
PřF:MDG12Seminář z didaktiky deskriptivní geometrie J. Janyškaz 0/2/02 4P
14 kreditů

Oborové předměty

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG03Zobrazovací metody 3 J. Janyškazk 2/2/05 3Z
PřF:MDG04Aplikace deskriptivní geometrie J. Vondrazk 2/2/05 4P
PdF:TI1007Aplikace počítačové grafiky M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty

Minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M4190Diferenciální geometrie křivek a ploch J. Šilhanzk 2/2/04+2 4-
PřF:M6140Topologie L. Vokřínekzk 2/1/03+2 2-
PřF:MDG21Historie geometrie J. Janyškaz 0/2/02 4-
13 kreditů

Praxe

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MDG13Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 1 J. Vondraz 0/0/30 30h.3 3P
PřF:MDG14Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie 2 J. Vondraz 5/0/303 4P
PřF:XS330Reflektivní seminář 1 Z. Bochníčekz 0/2/02 2P
PřF:XS900Souvislá pedagogická praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 2 souvislé týdny.3 3P
11 kreditů

Povinně volitelné

Nejméně 1 kredit.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 --
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/0/01 --
3 kredity