Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PřF UCZV Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PřF N-UCZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie R. Brázdilzk 2/1/05 P PV
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 P PV
PřF:Z7011Geografické kurikulum V. Herberk 1/2/04 P P
PřF:Z7150ICT v geografickém vzdělávání V. Herberz 0/22 P P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Z0012Vedení geografické výuky V. Herberk 1/2/04 P P
PřF:Z0028Regionální případové studie R. Brázdilz 0/0 5 dnů.3 - P
PřF:Z0040Geografie Evropy R. Brázdilzk 2/1/05 P PV
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 P PV
PřF:Z2012Regionální geografie ČR R. Brázdilzk 4/1/08 Z P
PřF:Z9001Pedagogická praxe ze zeměpisu 1 V. Herberz 0/0 3 týdny.2 - P
27 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Z0149Geografické projekty a cvičení V. Herberz 0/2/02 P P
PřF:Z9012Pedagogická praxe ze zeměpisu 2 V. Herberz 0/0 3 týdny.2 - P
4 kredity

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:Z9015PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - mgr. studium K. Láska- 0/0/0- - P
PřF:Z9015UZMagisterská zkouška - obor UZ V. Herber- 0/0- - P
0 kreditů

X. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:XS120Analyticko-didaktické praktikum Z. Bochníčekz 0/22 - P
PřF:XS190Zájmová a projektová praxe Z. Bochníčekz 0/01 - P
PřF:XS230Reflexe pedagogické praxe Z. Bochníčekz 0/1/01 - P
PřF:XS430Reflektivní seminář 2 Z. Bochníčekz 0/2/02 - P
6 kreditů

Další aplikace