PřF MIPE Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-GEOL_ Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Student si může vybrat volitelné předměty dle tématu disertační práce a předmětů státní doktorské zkoušky. Následující seznam je příkladem možných volitelných předmětů.
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:GB921Pokročilý seminář z petrologie J. Leichmannz 0/3/03 - V
PřF:GD211Mikroskopie k disertační práci Z. Lososz 0/2/02 - V
PřF:GD221Aktuální otázky z mineralogie - samostudium Z. Lososz 0/0/02 - V
PřF:GD241Nové poznatky v krystalochemii - samostudium M. Novákz 0/0/02 - V
PřF:GD251Pokroky v ložiskové geologii - samostudium M. Slobodníkz 0/0/02 - V
PřF:GD271Aktuální otázky vzniku minerálů - samostudium M. Novákz 0/0/02 - V
13 kreditů