PřF GEOZH Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-GEO Geologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G1011Úvodní geologické soustředění J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 Z P
PřF:G1061Mineralogie Z. Lososzk 2/2/06 Z P
PřF:G1081Paleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 Z P
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G2031Praktické geologické cvičení J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 - P
PřF:G3021Petrografie J. Leichmannzk 2/2/06 Z P
PřF:G5081Geochemie P. Pracnýzk 2/26 Z P
14 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G1021Geologie dynamická S. Nehybazk 3/1/06 Z P
PřF:G1101Základy geofyziky J. Havířzk 1/1/03 Z P
PřF:G2101Hydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/2/06 Z PV
PřF:G2121Inženýrská geologie M. Knížekzk 2/2/06 Z PV
PřF:G3081Metody praktické geologie a geologického mapování R. Melicharzk 1/3/06 Z PV
PřF:G4121Kvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 Z P
PřF:G5061Ložisková geologie M. Slobodníkzk 2/2/06 Z PV
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - -
40 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G3061Historická a stratigrafická geologie J. Kalvodazk 2/2/06 Z P
PřF:G4101Strukturní geologie a geotektonika R. Melicharzk 2/2/06 Z P
PřF:G6141Environmentální geologie E. Geršlovázk 2/26 Z PV
18 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G4141Akademické dovednosti pro geology R. Melicharzk 1/2/05 P P
PřF:G5011Bakalářský seminář I R. Melicharz 0/22 P P
PřF:G5041Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/08 P P
PřF:G5051Bakalářská práce I R. Melicharz 0/02 P P
PřF:G5301Matematická geologie P. Pracnýzk 1/2/05 P PV
PřF:GA801Chemické základy geologických procesů P. Pracnýzk 1/1/03 P PV
25 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G5021Regionální geologie ČR R. Melicharzk 2/26 Z P
PřF:G6011Bakalářský seminář II R. Melicharz 0/22 P P
PřF:G6051Bakalářská práce II - odevzdání R. Melicharz 0/010 P P
PřF:G6101Laboratorní metody v geologii D. Všianskýzk 3/1/05 P PV
PřF:G9351Aplikace tenzorové algebry v geologii J. Rezzk 1/1/03 P PV
26 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:G1141Optická mikroskopie v geologii D. Všianskýzk 0/2/03 - PV
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 - -
5 kreditů