PřF TEFYK Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FA015Statistical Physics of Particles and Fields R. von Ungez 2/1/04 - V
PřF:FA020The Standard Model of Particle Physics R. von Ungez 2/1/04 - V
PřF:FA025The Standard Model of Cosmology R. von Ungez 2/1/04 - V
PřF:FA040Advanced mathematical methods in theoretical physics R. von Ungek 1/1/03 - V
PřF:FB035Selected Chapters in Modern Optics R. von Ungek 1/1/03 - V
PřF:FK020Elektrodynamika pevných látek J. Humlíčekzk 2/1/03+2 - V
23 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FK110Propagátory a diagramatické poruchové přístupy ve fyzice kondenzovaných látek D. Munzarzk 2/1/03+2 - V
PřF:FK130Simulace Monte Carlo jako numerický nástroj D. Munzarzk 2/1/03+2 - V
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FC210Advanced Quantum Field Theory R. von Ungez 3/0/04 - V
PřF:FK120Fyzika silně korelovaných elektronových systémů D. Munzarzk 2/1/03+2 - V
9 kreditů

Libovolný. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 - P
16 kreditů