PřF ASTROAK Astrophysics
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-FYA_ Physics

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FA222Star Clusters E. Paunzenzk 2/1/01+2 - V
PřF:FB040Astrophysical Hydrodynamics J. Krtičkazk 1/0/04 - V
7 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FA025The Standard Model of Cosmology R. von Ungez 2/1/04 - V
PřF:FA035Advanced methods in data analysis E. Paunzenzk 2/1/04 - V
PřF:FA045Selected chapters from modern computational methods J. Krtičkazk 2/1/04 - V
PřF:FA221Open problems of physics of stellar atmospheres and winds J. Kubátz 0/2/02 - V
PřF:FB270Selected chapters from astrophysics Z. Mikulášekk 1/0/01+1 - V
16 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:FA050Scientific projects J. Krtičkazk 1/1/02 - V
PřF:FA055The structure and evolution of stars E. Paunzenzk 2/1/03 - V
5 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PřF:F6730Seminář ÚTFA R. von Ungez 0/1/02*8 - P
16 kreditů