PřF SGRRAK Social Geography and Regional Development
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-SGRRA_ Social Geography and Regional Development

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.