PřF rigo Ochrana přírody
Název anglicky: Nature Conservation
rigorózní řízení, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-OCH Ochrana přírody

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.