PřF rigo Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: PřF N-MAT Matematika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.