FI INFMIN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FI B-INF Informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sdruženého studia vedlejšího studijního plánu probíhá formou ústní odborné závěrečné zkoušky. V rámci zkoušky student odpovídá na dvě položené otázky, které mu byly vylosovány, a na které měl před samotným konání SZZ možnost se 30 minut připravovat. Přičemž platí, že jedna otázka je mu kladena z teoretického okruhu bakalářského společného základu (matematika a informatika) a jedna otázka z oblasti počítačových technologií (technologie, infrastruktura programování).

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech studijního programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout mírně do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je současné konání státní závěrečné skoušky z hlavního studijního plánu sdruženého studia v tomtéž semestru.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady obhájených závěrečných prací:
1) Centrální řízení počítačových stanic: https://is.muni.cz/auth/th/396462/fi_b/
2) SonarQube plugin pro podporu analýzy a vizualizace objektově orientovaných metrik: https://is.muni.cz/auth/th/433596/fi_b/
3) Útoky na A11y (Accessibility) interface: https://is.muni.cz/auth/th/422617/fi_b/
4) Řízení akvarijní techniky pomocí platformy .NET Gadgeteer: https://is.muni.cz/auth/th/396235/fi_b/
5) Asistivní fotogalerie: https://is.muni.cz/auth/th/410322/fi_b/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty vedlejšího studijního plánu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB000Matematické základy informatiky P. Hliněnýzk 2/2/14+2 1Z
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 1Z
FI:PB001Úvod do informačních technologií L. Matyskazk 2/0/02+2 1Z
FI:IB114Úvod do programování a algoritmizace II I. Černázk 2/1/03+2 2Z
FI:PB153Operační systémy a jejich rozhraní J. Ráčekzk 2/0/02+2 2Z
FI:PB156Počítačové sítě E. Hladkázk 2/0/02+2 2Z
FI:PV004UNIX M. Brandejsk 2/0/02+1 2Z
FI:PB168Základy databázových a informačních systémů P. Zezulazk 2/2/03+2 3Z
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 3P
FI:PV157Autentizace a řízení přístupu V. Matyášzk 2/02+2 3Z
FI:IB110Základy informatiky P. Novotnýzk 2/2/03+2 4-
FI:PV260Software Quality B. Bühnovák 2/2/14+1 4-
FI:SBPripOpakování před SBZZ J. Barnatz 0/0/11 4-
57 kreditů

Propojující předmět dle volby hlavního studijního plánu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV057Seminář k informační společnosti J. Zlatuškak 0/22+1 4-
FI:IV109Modelování a simulace R. Pelánekz 2/1/03 4-
FI:PV165Procesní řízení J. Ráčekk 1/1/02+1 4-
9 kreditů