FI KB Řízení kyberbezpečnosti
Název anglicky: Cybersecurity management
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-RSSS Řízení softwarových systémů a služeb

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a
odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady obhájených závěrečných prací:

1) In-Memory Data Management - porovnání s tradičními relačními databázemi:

https://is.muni.cz/auth/th/374569/fi_m/

2) Adaptabilní systém pro procvičování faktografických znalostí z biologie:
https://is.muni.cz/auth/th/374519/fi_m/

3) Proudová detekce útoků hrubou silou s využitím podobnostního vyhledávání:
https://is.muni.cz/auth/th/410389/fi_m/

4) Návrh a příprava hry P2P game:
https://is.muni.cz/auth/th/374537/fi_m/

5) Integrace projektu RESTEasy s projektem Apache Camel:
https://is.muni.cz/auth/th/374241/fi_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV013Statistics for Computer Science S. Katinazk 2/2/03+2 2Z
FI:PA017Software Engineering II J. Ráčekzk 2/02+2 1P
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:PA179Project Management J. Ráčekzk 1/1/02+2 2P
FI:PA180Interim Project I+II J. Ráčekk 0/0/1615+1 --
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/23+2 1Z
FI:PV206Communication and Soft Skills T. Pitnerzk 3/2 3 blocks: 1,5 days; 1,5 days; 1,5 days.4+2 1Z
45 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti managmentu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA182Managing in Reality L. Walletzkýk 2/0/02+1 3P
FI:PV203IT Services Management M. Gezk 2/0/02+2 2P
FI:PV214IT service management vycházející z ITIL M. Gezk 2/0/02+2 3P
FI:PV215Management by Competencies L. Walletzkýzk 2/1/03+2 2P
FI:PV237Strategy and Leadership T. Pitnerk 2/0/24+1 2P
FI:PV271Risk Management in IT T. Pitnerzk 2/1/03+2 2P
FI:PV274Data Quality Management Seminar M. Gezk 0/2/01+2 3P
29 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinne předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BI301KÚvod do práva ICT II R. Polčákk 2/1/04 1P
PrF:BVV03KKyberkriminalita a kybernetická bezpečnost R. Polčákk 0/23 4P
PrF:BVV14KTeorie a metoda práva ICT R. Polčákk 0/23 1P
FI:IV054Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols J. Gruskazk 2/1/25+2 1Z
FI:IV128Online Communication from Social Science Perspective D. Šmahelz 0/2/24 4Z
FI:PA018Advanced Topics in Information Technology Security V. Matyášzk 1/1/24+2 3Z
FI:PA197Secure Network Design E. Hladkázk 2/2/25+2 2Z
FI:PV204Security Technologies P. Švendazk 2/2/25+2 2P
41 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti počítačových sítí

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA151Pokročilé počítačové sítě J. Staudekzk 2/02+2 2P
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 3P
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 2P
FI:PA211Advanced Topics of Cyber Security P. Čeledazk 2/1/13+2 2P
FI:PV177Laboratory of Advanced Network Technologies E. Hladkáz 0/2/02 --
FI:PV210Kybernetická bezpečnost v organizaci J. Vykopalzk 2/0/12+2 3P
23 kreditů

Volitelné kredity