FI ZARD Zpracování a analýza rozsáhlých dat
Název anglicky: Big data
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-UIZD Umělá inteligence a zpracování dat

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MA012Statistics II O. Pokorazk 2/2/03+2 1P
FI:IV126Fundamentals of Artificial Intelligence H. Rudovázk 2/0/13+2 1Z
FI:PA039Supercomputer Architecture and Intensive Computations L. Matyskazk 2/02+2 2Z
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 3Z
FI:PV056Machine Learning and Data Mining L. Popelínskýzk 2/0/13+2 2Z
FI:PV211Introduction to Information Retrieval P. Sojkazk 2/1/03+2 2Z
FI:PV251Visualization B. Kozlíkovázk 2/1/03+2 1Z
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
40 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA017Information Systems Management J. Ráčekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA128Similarity Searching in Multimedia Data P. Zezulazk 2/0/02+2 2-
FI:PA195NoSQL Databases V. Dohnalk 2/1/03+1 2-
FI:PA200Cloud Computing B. Bühnovák 2/0/02+1 4P
FI:PA212Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics J. Sedmidubskýzk 2/0/02+2 2P
FI:PA220Database systems for data analytics V. Dohnalzk 2/0/02+2 1Z
23 kreditů

Datové algoritmy

Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA228Machine Learning in Image Processing P. Matulazk 2/2/14+2 1-
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/24+2 1-
FI:PA167Rozvrhování H. Rudovázk 2/02+2 1-
FI:PV254Recommender Systems R. Pelánekk 1/1/02+1 1-
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 1-
24 kreditů

Projekty a laboratoř

Získat alespoň 4 kredity absolvováním předmětů z následujícího seznamu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV253Seminar of DISA Laboratory P. Zezulak 0/22+1 3-
FI:PV115Laboratoř dobývání znalostí L. Popelínskýz 0/0/22 3-
FI:PV229Multimedia Similarity Searching in Practice M. Batkoz 0/22 4-
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/2/02 4-
9 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.