FI ZPJ Zpracování přirozeného jazyka
Název anglicky: Natural language processing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-UIZD Umělá inteligence a zpracování dat

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a
odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady témat závěrečných prací:
1) Globální kalendář: https://is.muni.cz/auth/th/374516/fi_m/
2) Metody redukce dimensionality vektorových prostorů: https://is.muni.cz/auth/th/374346/fi_m/
3) Fúze separačních metod: https://is.muni.cz/auth/th/255821/fi_m/
4) Hluboké neuronové sítě pro zpracování multimédií: https://is.muni.cz/auth/th/430614/fi_m/
5) Morfosyntaktická analýza slovenštiny: https://is.muni.cz/auth/th/359226/fi_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV126Fundamentals of Artificial Intelligence H. Rudovázk 2/0/13+2 1Z
FI:MA012Statistika II O. Pokorazk 2/2/03+2 1P
FI:PA039Supercomputer Architecture and Intensive Computations L. Matyskazk 2/02+2 2Z
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 3Z
FI:PV056Strojové učení a dobývání znalostí L. Popelínskýzk 2/0/13+2 2Z
FI:PV211Introduction to Information Retrieval P. Sojkazk 2/1/03+2 2Z
FI:PV251Visualization B. Kozlíkovázk 2/13+2 1Z
40 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA161Zpracování přirozeného jazyka v praxi A. Horákk 1/1/02+1 3Z
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 1P
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka K. Palazk 2/0/02+2 1Z
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 2P
FI:PA156Dialogové systémy L. Bártekzk 2/02+2 4P
20 kreditů

Alespoň 2 předměty z matematiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 1P
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/1/14+2 1Z
FI:MA010Graph Theory D. Kráľzk 2/1/03+2 --
FI:MA015Graph Algorithms J. Obdržálekzk 2/1/03+2 --
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 --
FI:MV008Algebra I M. Čadekzk 2/2/03+2 --
PřF:M7130Computational geometry J. Slovákzk 2/0/02+2 --
35 kreditů

Alespoň 1 předmět v oblasti zpracování přirozeného jazyka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV029Úvod do transparentní intenzionální logiky A. Horákzk 2/02+2 --
FI:PA164Strojové učení a přirozený jazyk L. Popelínskýzk 2/1/03+2 --
FI:PV061Úvod do strojového překladu A. Horákzk 2/0/02+2 --
13 kreditů

Alespoň 2 kredity za projekt nebo práci v laboratoři

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA107Projekt z korpusových nástrojů P. Rychlýz 0/22 --
FI:PB106Projekt z korpusové lingvistiky P. Rychlýz 0/22 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/22+1 --
7 kreditů

Volitelné kredity