FI UCIMAJ Učitelství informatiky pro střední školy
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FI N-UCI Učitelství informatiky pro střední školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 P P
FI:PV094Technické vybavení počítačů J. Pelikánzk 3/03+2 P P
PřF:XS080Speciální pedagogika M. Vítkováz 0/2/03 P P
PřF:XS092Školský management J. Šťávak 2/0/02 - P
PřF:XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky O. Šimoníkk 2/02 P P
PřF:XS150Pedagogická psychologie B. Lazarováz 1/12 P P
PřF:XS170Didaktická technika Z. Navrátilz 0/2/02 P P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:UA104Didaktika informatiky I J. Pelikánk 0/2/02+1 P P
FI:UA442Pedagogická praxe z informatiky I J. Pelikánz 0/0/44 - P
FI:VV064Academic and Professional Skills in English for IT E. Rudolfovázk 0/2/02+2 - P
PřF:XS130Psychologie osobnosti B. Lazarováz 1/12 P P
PřF:XS350Práce se skupinovou dynamikou H. Tesák Vrtalaz 0/0/02 P P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:PV175Správa systémů MS Windows I L. Dušekk 1/2/03+1 P P
FI:UA105Didaktika informatiky II J. Pelikánzk 1/2/03+2 P P
FI:UA542Pedagogická praxe z informatiky II J. Pelikánz 0/0/44 - P
PřF:XS100Učitel a provoz školy J. Hermanz 0/2/02 - P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 - P
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 - P
FI:UA642Pedagogická praxe z informatiky III J. Pelikánz 0/0/22 - P
26 kreditů