FI SLA Services Development Management
Název anglicky: Services Development Management
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FI N-RSSS_A Software Systems and Services Management (eng)

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a
odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Příklady témat obhájených prací:


1) Formalization of the Central Management Service and broadening of the solution for unattended installation:

https://is.muni.cz/auth/th/lc3cx/?lang=cs


2) Social media and content marketing as a part of an effective online marketing strategy:

https://is.muni.cz/auth/th/kfg47/?lang=cs


3) Topic packages as an e-learning service in IS MU:

https://is.muni.cz/auth/thesis/?lang=cs


4) Business Process Management Taxonomy in Practice:

https://is.muni.cz/auth/th/n8nar/?lang=cs


5) Model Build-Operate-Transfer v IT:

https://is.muni.cz/auth/th/374003/fi_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Obligatory courses of the programme/Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MV013Statistics for Computer Science S. Katinazk 2/2/03+2 2Z
FI:PA017Software Engineering II J. Ráčekzk 2/02+2 1P
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 2Z
FI:PA179Project Management J. Ráčekzk 1/1/02+2 2P
FI:PA180Interim Project I+II J. Ráčekk 0/0/1615+1 --
FI:PV079Applied Cryptography V. Matyášzk 1/1/23+2 1Z
FI:PV206Communication and Soft Skills T. Pitnerzk 3/2 3 blocks: 1,5 days; 1,5 days; 1,5 days.4+2 1Z
45 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti managmentu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA182Managing in Reality L. Walletzkýk 2/0/02+1 3P
FI:PV203IT Services Management M. Gezk 2/0/02+2 2P
FI:PV214IT service management vycházející z ITIL M. Gezk 2/0/02+2 3P
FI:PV215Management by Competencies L. Walletzkýzk 2/1/03+2 2P
FI:PV237Strategy and Leadership T. Pitnerk 2/0/24+1 2P
FI:PV271Risk Management in IT T. Pitnerzk 2/1/03+2 2P
26 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Obligatory courses of the specialization/Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA116Domain Understanding and Modeling J. Ráčekzk 2/23+2 1P
FI:PA194Introduction to Service Science M. Gezk 2/0/02+2 1P
FI:PA181Services - Systems, Modeling and Execution M. Gek 0/1/23+1 2P
FI:PV207Business Process Management L. Walletzkýzk 1/1/13+2 2P
18 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti počítačových sítí

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA151Pokročilé počítačové sítě J. Staudekzk 2/02+2 2P
FI:PA159Počítačové sítě a jejich aplikace I E. Hladkázk 2/0/02+2 3P
FI:PA191Advanced Computer Networking E. Hladkázk 2/0/02+2 2P
FI:PA211Advanced Topics of Cyber Security P. Čeledazk 2/1/13+2 2P
FI:PV177Laboratory of Advanced Network Technologies E. Hladkáz 0/2/02 --
FI:PV210Kybernetická bezpečnost v organizaci J. Vykopalzk 2/0/12+2 3P
23 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti ekonomie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV028Applied Information Systems J. Ráčekk 2/0/02+1 3P
FI:PV241Enterprise and Financial Management L. Walletzkýzk 2/0/02+2 2P
7 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA036Projekt z databázových systémů V. Dohnalz 0/22 2-
FI:PA165Enterprise Applications in Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 1-
FI:PV229Multimedia Similarity Searching in Practice M. Batkoz 0/22 2-
FI:PV247Modern Development of User Interfaces T. Pitnerz 0/3/13 1-
FI:PV248Python P. Ročkaik 1/12+1 1-
FI:PV249Vývoj v jazyce Ruby T. Pitnerk 2/2/03+1 1-
19 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti marketingu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PV216Marketing Strategy in Service Business M. Gezk 1/1/13+2 4P
FI:PV240Základy marketingu služeb L. Walletzkýzk 2/0/03+2 3P
10 kreditů

Alespoň 1 předmět z oblasti soft skills

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV057Seminar on Information Society J. Zlatuškak 0/22+1 --
FI:IV064Information Society J. Zlatuškazk 2/02+2 --
ESF:MPP_CEITČeské a evropské právo informačních technologií D. Sehnálekk 2/0/04 --
ESF:MPV_COMACommunication and Managerial Skills Training R. Lukášováz 1/2/04 --
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 --
FI:PA212Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics J. Sedmidubskýzk 2/0/02+2 --
FI:PV209Person Centered Communication T. Pitnerk 2/1 Blocks 1.5 day each.3+1 --
FI:PV236Time Management and Effectiveness L. Walletzkýk 2/0/22+1 --
FI:PV263Intercultural Management L. Walletzkýk 1/0/01+1 --
32 kreditů

Free credits/Volitelné kredity