FI rigo Teoretická informatika
Název anglicky: Theoretical computer science
rigorózní řízení
Zahrnut v programu: FI N-TEI Teoretická informatika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.