FI DL Digitální lingvistika
Název anglicky: Digital Linguistics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FI N-DL Digitální lingvistika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě P. Karlíkzk 2/0/05 - P
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/14+2 - P
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 - P
FI:IV029Úvod do transparentní intenzionální logiky A. Horákzk 2/02+2 - P
FI:MA010Graph Theory D. Kráľzk 2/1/03+2 - P
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka K. Palazk 2/0/02+2 P P
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 - P
FF:PLIN045Základy vývoje multiplatformních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/05 - P
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 - P
FF:PLIN067Foundations of Language M. Starkezk 1/1/05 P P
FI:PV027Optimalizace A. Horákzk 2/0/02+2 - V
FI:PV061Úvod do strojového překladu A. Horákzk 2/0/02+2 - P
FI:PV070Digitální knihovny E. Hladkázk 2/02+2 - P
FI:PV080Information security and cryptography V. Matyášzk 2/23+2 P P
FI:PV251Visualization B. Kozlíkovázk 2/13+2 - P
69 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJBB105Korpusová lingvistika - přednáška D. Hlaváčkovázk 2/0/04 P P
FI:IB047Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie P. Rychlýzk 2/02+2 - P
FI:MV013Statistics for Computer Science S. Katinazk 2/2/03+2 P P
FI:PA107Projekt z korpusových nástrojů P. Rychlýz 0/22 - P
FI:PA152Efficient Use of Database Systems V. Dohnalzk 2/0/13+2 - P
FI:PA214Visualization II B. Kozlíkovázk 2/0/13+2 - P
FI:PB138Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace T. Pitnerzk 2/13+2 - P
FF:PLIN032Gramatika a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 - P
FF:PLIN033Algoritmický popis slovotvorby K. Osolsoběk 0/2/04 - P
FF:PLIN063Algoritmický popis morfologie K. Osolsoběz 0/2/05 - P
FI:PV004UNIX M. Brandejszk 2/0/02+2 - P
FI:PV056Strojové učení a dobývání znalostí L. Popelínskýzk 2/0/13+2 - P
FI:PV211Introduction to Information Retrieval P. Sojkazk 2/1/03+2 - P
FI:VV060Právo a etika výzkumu I. Teleck 1/0/01+1 - P
60 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:AJ69078Lokalizace softwaru v praxi J. Chamonikolasovázk 0/2/02+3 - PV
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 - PV
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 - PV
FI:IA161Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 1/1/02+1 - P
FI:IV111Probability in Computer Science V. Řehákzk 2/2/03+2 - PV
FI:PA196Pattern Recognition P. Matulazk 2/2/03+2 - PV
FI:PB106Projekt z korpusové lingvistiky P. Rychlýz 0/22 - P
FF:PLIN019Machine Translation V. Baisaz 0/2/03 - PV
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 - PV
FF:PLIN037Sémantika a počítače Z. Hladkáz 0/2/04 - PV
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 - PV
FI:PV182Human Computer Interaction V. Rusňákzk 1/1/02+2 - PV
FI:PV254Recommender Systems R. Pelánekk 1/1/02+1 - PV
53 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 - P
FI:PA128Similarity Searching in Multimedia Data P. Zezulazk 2/0/02+2 - P
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 - P
FI:PA156Dialogové systémy L. Bártekzk 2/02+2 - P
FF:PLIN034Algoritmický popis syntaxe P. Karlíkz 0/2/05 - P
FI:SDIPRDiplomová práce P. Matulaz 0/0/020 - P
FI:VV043Academic Writing in English E. Rudolfováz 0/2/05 - V
47 kreditů