PdF BPR3Svp Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-PR3S Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp001Úvod do studia biologie B. Brabcovázk 0/0/02 1-
PdF:BIp002Neživá příroda 1 J. Štelclzk 2/1/04 1P
PdF:BIp003Biologická technika B. Brabcováz 0/2/02 1-
PdF:BIp004Neživá příroda 2 J. Štelclzk 2/1/04 2P
PdF:BIp005Základy obecné botaniky B. Brabcovák 1/1/03 2P
PdF:BIp006Základy obecné zoologie A. Žákovskák 1/1/03 2P
PdF:BIp007Cvičení v terénu - neživá příroda J. Štelclz 0/2/0 3 dny.2 2-
PdF:BIp008Základy systému a evoluce řas a hub B. Brabcovázk 1/2/04 3P
PdF:BIp009Základy zoologie bezobratlých R. Vlkzk 1/2/04 3P
PdF:BIp010Základy systému a evoluce vyšších rostlin N. Čeplovázk 1/2/04 4P
PdF:BIp011Základy zoologie strunatců s využitím IT R. Smolinskýzk 1/2/04 4P
PdF:BIp012Ekologie pro základní vzdělávání R. Vlkk 1/1/03 4P
PdF:BIp013Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie N. Čeplováz 0/3/0 5 dní.3 4-
PdF:BIp014Fyziologie rostlin N. Čeplovák 1/2/03 5P
PdF:BIp015Fyziologie živočichů A. Žákovskák 1/2/03 5P
PdF:BIp016Anatomie a fyziologie člověka 1 M. Jančovázk 1/2/04 5P
PdF:BIp019Anatomie a fyziologie člověka 2 M. Jančovák 1/2/03 6P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:BIp017Úvod do didaktiky přírodopisu L. Vodovák 1/0/02 5Z
PdF:BIp018Praktikum k didaktice přírodopisu L. Vodovák 1/2/03 6Z
5 kreditů