Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NDE2hk Učitelství dějepisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-DE2_ Učitelství dějepisu pro základní školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DEk1DIDidaktika dějepisu 1 K. Štěpánekzk 0/0/1.7 20k.4 Z P
PdF:DEkDD1Dějiny dějepisectví 1 J. Miholaz 0/0/1.7 20k.3 P P
PdF:DEkREDDidaktické aspekty výuky regionálních dějin J. Miholak 0/0/0 10k.2 - P
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II D. Dvořákovázk 0/0/1.3 15 hodin.4 - PV
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie J. Marešzk 0/0/.5 6 hodin.4 Z P
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/2.5 30 hodin.2 P P
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Bradováz 0/0/.3 4 hodiny.2 Z PV
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 P PV
PdF:SZ6056Reflexe praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.3 4 hodiny.2 P P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 P PV
27 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DE_DPpDiplomová práce - Projekt J. Vaculíkz 0/0/1 Individuální konzultace.2 P P
PdF:DEk00WSelected topics in history of science J. Miholak 1/0/02 - P
PdF:DEk2DIDidaktika dějepisu 2 K. Štěpánekzk 0/0/.8 10k.3 Z P
PdF:DEkARCArchivnictví J. Miholak 0/0/.8 10k.2 - P
PdF:DEkDD2Dějiny dějepisectví 2 M. Řepazk 0/0/1.7 20k.4 P P
PdF:DEp12rExkurze ČR I J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 - V
PdF:De6002Učitelská praxe 2 K. Štěpánekz 0/0/5 50 hodin.2 P P
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 Z P
21 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DE_DPDiplomová práce J. Vaculíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:DEkCPMKritické myšlení v předmětu dějepis J. Miholak 1/0/02 - P
PdF:DEkDVTDějiny vědy a techniky J. Vaculíkk 0/0/.8 10k.2 - P
PdF:DEp35pExkurze Praha 2 J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 - V
PdF:De6003Učitelská praxe 3 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 0/0/.5 6 hodin.3 Z P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DE_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Vaculíkz 0/0/1 Odevzdání DP.8 P P
PdF:DEkDEKDidaktické aspekty dějin kultury K. Štěpánekk 0/0/.8 10k.2 - P
PdF:DEkDHGHistorická geografie J. Miholak 0/0/.8 10k.2 - P
12 kreditů