PdF NOV2hp Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 - PV
PdF:OVp101Vybrané kapitoly z české filozofie P. Jemelkaz 1/0/01 P P
PdF:OVp102Didaktika OV 1 M. Goňcovák 0/2/03 Z P
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 Z P
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 P P
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/2/02 P PV
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 P PV
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 P PV
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 - PV
PdF:OV6002Učitelská praxe 2 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:OV_DPpDiplomová práce - Projekt R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:OVp103Metody a techniky sociologického výzkumu B. Vackovázk 0/2/04 P P
PdF:OVp105Didaktika OV 2 M. Goňcovázk 0/2/04 Z P
PdF:OVp106Etika P. Jemelkaz 1/0/01 Z P
PdF:OVp107Seminář k etice P. Jemelkaz 0/1/01 P P
PdF:OVp108Estetická výchova B. Binkaz 0/1/01 P P
PdF:OVp109Občan a právo T. Machalovák 0/2/03 P P
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 Z P
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 Z PV
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 Z PV
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 Z PV
32 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:OV6003Učitelská praxe 3 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:OV_DPDiplomová práce R. Štěrbaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:OVp110Didaktika OV 3 M. Goňcovák 0/2/03 Z P
PdF:OVp111Kulturní antropologie S. Novákz 2/0/02 P P
PdF:OVp112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 1/0/03 Z P
PdF:OVp113Mezinárodní vztahy-seminář M. Goňcováz 0/1/01 P P
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 Z P
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:OV_DPdDiplomová práce - Dokončení R. Štěrbaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 P P
PdF:OVp114Globální problémy lidstva S. Novákk 2/0/03 P P
PdF:OVp115Seminář ke globálním problémům lidstva S. Novákz 0/2/02 P P
13 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:OVp104Internacionalizace studia pro OV S. Lesňákz 0/0/0- - P
PdF:OVp117Ústavní pořádek ČR S. Novákz 0/1/01 - PV
PdF:OVp119Ethical Issues of the Holocaust and Genocide S. Lesňákz 0/2/04 - V
PdF:OVp121Didaktika finančního vzdělávání R. Štěrbaz 0/1/01 - PV
PdF:OVp124Introducing Postcolonial Studies R. Štěrbaz 0/2/04 - V
PdF:OVp125Občanské vzdělávání - praxe a zkušenosti z terénu R. Štěrbaz 0/1/01 - PV
PdF:OVp126Občanské vzdělávání v Německu R. Štěrbaz 0/1/01 - PV
PdF:OVp127Metody vzdělávání pomocí dokumentárního filmu R. Štěrbaz 0/2/02 - V
PdF:OVp128Výběrový seminář v anglickém jazyce 1 S. Lesňákz 0/2/04 - V
PdF:OVp129Výběrový seminář v anglickém jazyce 2 S. Lesňákz 0/2/04 - V
PdF:OVp130Výběrový seminář v anglickém jazyce 3 S. Lesňákz 0/2/04 - V
PdF:OVp131Empatie a aktivní naslouchání učitele R. Štěrbaz 0/1/01 - PV
PdF:OVp133Výběrový seminář v anglickém jazyce 4 S. Lesňákz 0/2/04 - V
PdF:OVp134Výběrový seminář v anglickém jazyce 5 S. Lesňákz 0/2/04 - V
PdF:OVp135Výběrový seminář v anglickém jazyce 6 S. Lesňákz 0/2/04 - V
39 kreditů