PdF NSP2vp Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Povinné předměty (23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SPp603Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami D. Opatřilovák 0/1/03 4Z
PdF:SPp604Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/05 1P
PdF:SPp605Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení V. Vojtovázk 0/4/05 2P
PdF:SPp606Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení D. Opatřilovázk 0/4/05 3P
PdF:SPp610Resilienční zdroje vzdělávání E. Řehulkak 1/0/02 1P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp607Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost I. Bytešníkovák 0/2/04 2Z
PdF:SPp608Inkluzivní didaktika II – matematická a digitální gramotnost D. Opatřilovázk 0/2/04 3Z
PdF:SPp609Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě K. Pančochak 0/1/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:SP6002Učitelská praxe 2 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:SP6003Učitelská praxe 3 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů