PdF BVZ3Svp Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-VZ3S Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZpB11Biologie člověka a základy zdravovědy 1 J. Slaná Reissmannováz 2/1/03 P P
PdF:VZpB12První pomoc J. Slaná Reissmannováz 1/1/03 P P
PdF:VZpB13Propedeutika výchovy ke zdraví V. Mužíkz 0/1/13 Z P
9 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZpB21Biologie člověka a základy zdravovědy 2 J. Slaná Reissmannovázk 2/1/05 P P
PdF:VZpB22Rodina v psychosociálním kontextu A. Prokopovák 1/1/03 P P
8 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZpB31Zdravotně preventivní pohybové aktivity V. Mužíkz 0/2/02 P P
PdF:VZpB32Krize v životě člověka E. Řehulkak 0/1/03 P P
PdF:VZpB33Reprodukční zdraví J. Slaná Reissmannovázk 0/2/15 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VzpB41Ekologie ve výchově ke zdraví L. Mužíkováz 0/1/12 P P
PdF:VzpB42Psychohygiena a psychologie zdraví E. Řehulkazk 1/0/03 P P
PdF:VzpB43Výživa člověka L. Mužíkovák 1/0/24 P P
9 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZpB53Návykové chování a závislost A. Prokopovák 0/1/02 P P
PdF:VZpB54Základy psychopatologie E. Řehulkazk 1/0/03 P P
PdF:VZpB55Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví V. Mužíkk 1/2/05 Z P
PdF:VzpB51Zdraví člověka - aktuální témata L. Mužíkovák 0/1/02 P P
PdF:VzpB52Genetika a zdraví P. Kachlíkzk 1/1/04 P P
16 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZpB61Ochrana člověka za mimořádných událostí J. Slaná Reissmannovák 1/0/02 P P
PdF:VZpB62Programy podpory zdraví ve školním prostředí V. Mužíkk 0/1/13 P P
PdF:VZpB63Člověk a prostředí J. Slaná Reissmannovák 0/2/03 - P
8 kreditů