PdF NCJ2vp Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-CJ2 Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:CJp201Stylistika v teorii a praxi M. Lollokzk 0/1/03 P P
PdF:CJp202Literární kritika a textologie D. Kročaz 0/1/02 P P
PdF:CJp203Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 1 M. Šubrtovák 0/2/04 Z P
PdF:CJp204Kapitoly z didaktiky literární výchovy M. Šubrtováz 1/0/02 - P
PdF:CJp205Alternativní metody výuky českého jazyka 1 J. Tuškováz 0/2/02 - PV
PdF:CJp508Využití korpusů v pedagogické praxi J. Tuškováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 P P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:CJ6002Učitelská praxe 2 J. Zítkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:CJp207Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 2 J. Tuškovázk 0/2/04 Z P
PdF:CJp208Alternativní metody výuky českého jazyka 2 J. Tuškováz 0/2/02 - PV
PdF:CJp503Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura J. Poláčekz 0/0/0 jinak.- - P
PdF:CJp505Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež M. Šubrtováz 1/0/02 P P
PdF:CJp510Starší česká literatura O. Sládekzk 0/2/04 P P
PdF:CJp515Základy onomastiky J. Tuškováz 2/0/02 P P
PdF:CJp517Světová literatura 20. století J. Poláčekz 1/0/02 - PV
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:CJ6003Učitelská praxe 3 J. Zítkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:CJp210Podoby nejnovější české literatury M. Chocholatýzk 0/1/03 P P
PdF:CJp512Vývoj spisovné češtiny H. Svobodovázk 2/0/03 P P
8 kreditů