PdF BFJ3Shp Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Struktura oborové bakalářské státní závěrečné zkoušky
1. Písemná část: test z francouzské gramatiky, čtení s porozuměním a samostatný písemný projev.
2. Ústní část: vylosované otázky z oborů lingvistika (fonetika, morfologie a syntax), francouzská historie a literatura a základy didaktiky, navazující na povinné předměty bakalářského studia obsahující v názvu výrazy literatura, dějiny a historie a didaktika.
3. Obhajoba bakalářské práce.
Podrobně rozepsané okruhy, z nichž si studenti losují z každého oboru jeden (tedy celkem tři), se nacházejí na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury v záložce Studium - Ukončení: http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/studium/ukonceni

Bakalářská státní zkouška z pedagogicko-psychologické propedeutiky se koná formou písemného testu s 60 položkami s výběrem jedné správné odpovědi. Na test je k dispozici 60 minut. Testové položky jsou v rozsahu odpovídajícímu kreditové zátěži předmětů: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, výzkum v pedagogické praxi, speciální a inkluzivní pedagogika, základy pedagogické diagnostiky, vývojová a sociální psychologie, asistentská praxe. U každého předmětu jsou stanoveny tematické okruhy s odpovídající literaturou ke studiu. Podrobný přehled tematických okruhů je zveřejněn na stránkách katedry pedagogiky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ:
L'emploi des déterminants "différents" et "divers"
La prononciation des emprunts à l’anglais dans la langue française – application en FLE
Paul Claudel, écrivain et diplomate
Le fonctionnement des universités françaises
L’image de Paris dans le roman policier français
L’analyse comparative des manuels de FLE
Document vidéo en classe de FLE

Studenti si vybírají téma své závěrečné práce buď v přehledu témat zveřejněných učiteli katedry v informačním systému MU, který se průběžně aktualizuje, nebo si zvolí vlastní téma, jež konzultují s příslušným odborníkem na katedře.

VÝBĚR PRACÍ OBHÁJENÝCH V POSLEDNÍCH TŘECH LETECH NA KFJ:
Témata jsou relevantní ke studovanému oboru (lingvistika, literatura a historie, didaktika, frankofonie, obecná kultura aj.).

Lingvisticky zaměřené práce:
- Jabůrková, K. (2016). Le vocabulaire socio-politique dans les médias français actuels. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/411379/pedf_b/
- Dibala, M. (2017). Homonymes quelque(s), quel(s) que, quelle(s) que - leurs fonctions, emplois et leurs équivalents en slovaque. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/433068/pedf_b/

Literárně orientované práce:
- Trubačová, D. (2015). La perte de sens et l’anti-héroïsme dans l’oeuvre de Michel Houellebecq. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/330824/pedf_b/
- Křepeková, A. (2017). Les femmes dans les oeuvres d'Antoine de Saint-Exupéry. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/396921/pedf_b/

Práce z oblasti francouzských a frankofonních reálií:
- Švandová, P. (2016). Josef Schovanec et la vie avec l‘autisme dans la société française. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/406868/pedf_b_b1/
- Šup, J. (2017). Le sentier éducatif: la Bataille d'Austerlitz. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/423374/pedf_b/

Didakticky zaměřené práce:
- Mencová, K. (2016). Film et le développement de la compétence interculturelle dans l'enseignement du FLE. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/400336/pedf_b/
- Zemanová, I. (2016). Analyse de pages web destinées à l'enseignement du FLE. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/411246/pedf_b/

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU a zveřejněny dle příslušného platného zákona o vysokých školách, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI www.is.muni.cz.

Doporučený průchod studijním plánem

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1062Úvod do studia francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/0/02 1P
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1014Jazyková cvičení - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1016Jazyková cvičení - francouzština 2 M. Poučováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ1022Jazyková cvičení - francouzština 5 V. Bakešovázk 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 5P
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací.4 2P
PdF:FJ1065Syntax francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 3P
PdF:FJ1067Syntax francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4P
PdF:FJ1046Ústní a písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/02 3P
PdF:FJ1047Ústní a písemný projev - francouzština 2 M. Poučovázk 0/2/04 4P
PdF:FJ1038Písemný projev - francouzština M. Poučováz 0/2/02 6P
PdF:FJ1005Dějiny Francie M. Poučovázk 1/1/04 3P
PdF:FJ1061Základy teorie literatury M. Poučováz 0/1/02 1P
PdF:FJ1064Starší francouzská literatura V. Bakešováz 1/1/02 2P
PdF:FJ1066Francouzská literatura 17.-19. století V. Bakešováz 1/1/02 4P
PdF:FJ1068Francouzská literatura 20. století V. Bakešovák 1/1/03 5P
PdF:FJ1070Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny P. Suquetz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 5P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedený předmět je pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1002Cvičení z fonetiky francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1003Cvičení z morfologie francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 2-
PdF:FJ1013Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině H. Kylouškováz 0/1/02 5-
PdF:FJ1024Jazyková cvičení - francouzština 6V P. Suquetz 0/2/04 6-
PdF:FJ1027Korektivní fonetika francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/02 1-
14 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1049Základy didaktiky francouzštiny 1 H. Kylouškováz 0/1/02 4Z
PdF:FJ1069Základy didaktiky francouzštiny 2 H. Kylouškovázk 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.3 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ_BPpBakalářská práce - Projekt V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:FJ_BPBakalářská práce V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:FJ_BPdBakalářská práce - Dokončení V. Bakešováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů