PdF BFJ3Shp Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ1003Cvičení z morfologie francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ1014Jazyková cvičení - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ1027Korektivní fonetika francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/02 - V
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ1061Základy teorie literatury M. Poučováz 0/1/02 P P
PdF:FJ1062Úvod do studia francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/0/02 P P
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 - PV
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 - PV
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 Z P
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 Z P
22 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ1002Cvičení z fonetiky francouzštiny Z. Schejbalováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ1016Jazyková cvičení - francouzština 2 M. Poučováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací.4 P P
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 P P
PdF:FJ1064Starší francouzská literatura V. Bakešováz 1/1/02 P P
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 Z P
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 Z P
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 - PV
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 - PV
48 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ1005Dějiny Francie M. Poučovázk 1/1/04 P P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ1046Ústní a písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/02 P P
PdF:FJ1065Syntax francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 P P
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 - PV
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 Z P
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 Z P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 P P
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
26 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ1047Ústní a písemný projev - francouzština 2 M. Poučovázk 0/2/04 P P
PdF:FJ1049Základy didaktiky francouzštiny 1 H. Kylouškováz 0/1/02 Z P
PdF:FJ1066Francouzská literatura 17.-19. století V. Bakešováz 1/1/02 P P
PdF:FJ1067Syntax francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 P P
PdF:FJ_BPpBakalářská práce - Projekt V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 P P
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 Z P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 P P
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 Z P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
27 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ1013Jak psát závěrečnou práci ve francouzštině H. Kylouškováz 0/1/02 - V
PdF:FJ1022Jazyková cvičení - francouzština 5 V. Bakešovázk 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 P P
PdF:FJ1068Francouzská literatura 20. století V. Bakešovák 1/1/03 P P
PdF:FJ1069Základy didaktiky francouzštiny 2 H. Kylouškovázk 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.3 Z P
PdF:FJ1070Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny P. Suquetz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ_BPBakalářská práce V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 P P
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 Z P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
21 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ1024Jazyková cvičení - francouzština 6V P. Suquetz 0/2/04 - V
PdF:FJ1038Písemný projev - francouzština M. Poučováz 0/2/02 P P
PdF:FJ_BPdBakalářská práce - Dokončení V. Bakešováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 P P
10 kreditů