PdF NFJ2hp Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ3002Analýza francouzsky psaného textu 1 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ3006Didaktika francouzštiny 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 Z P
PdF:FJ3015Jazykový seminář - francouzština 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ3023Frankofonní literatura pro děti a mládež M. Poučováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ3027Poslech s porozuměním - francouzština V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ3054Vybrané kapitoly z francouzské gramatiky V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 P P
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 - PV
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 Z P
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 P P
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/2/02 P PV
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 P PV
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 P PV
28 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ3007Didaktika francouzštiny 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 Z P
PdF:FJ3016Jazykový seminář - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ3019Kanadská francouzština Z. Schejbalováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ3050Vybrané kapitoly z francouzské literatury V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ3055Lexikologie francouzštiny V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 P P
PdF:FJ6002Učitelská praxe 2 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:FJ_DPpDiplomová práce - Projekt V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 - PV
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 Z P
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 Z PV
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 Z PV
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 Z PV
29 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ3010Didaktika literárního textu - francouzština H. Kylouškováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ3017Jazykový seminář - francouzština 3 M. Poučovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 P P
PdF:FJ3025Písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ3037Základy e-Twinningu M. Poučováz 0/1/02 - V
PdF:FJ3051Didaktika francouzštiny 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 Z P
PdF:FJ3052Vývoj francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ6003Učitelská praxe 3 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:FJ_DPDiplomová práce V. Bakešováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 P P
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 Z P
25 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:FJ3009Didaktika francouzštiny 4 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 Z P
PdF:FJ3018Jazykový seminář - francouzština 4 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ3024Multimediální didaktické postupy ve výuce francouzštiny P. Suquetz 0/0/2 kombinované studium 4 hod. konzultací.3 - V
PdF:FJ3026Písemný projev - francouzština 2 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 - V
PdF:FJ3053Vybrané kapitoly ze stylistiky francouzštiny V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 P P
PdF:FJ_DPdDiplomová práce - Dokončení V. Bakešováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 P P
19 kreditů