PdF BPR3Shp Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-PR3S_ Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp001Úvod do studia biologie B. Brabcováz 1/0/02 - P
PdF:BIp002Neživá příroda 1 J. Štelclzk 2/1/04 P P
PdF:BIp003Biologická technika B. Brabcováz 0/2/02 - P
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ D. Trčkováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 - PV
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 - PV
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 Z P
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 Z P
16 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp004Neživá příroda 2 J. Štelclzk 2/1/04 P P
PdF:BIp005Základy obecné botaniky B. Brabcovák 1/1/03 P P
PdF:BIp006Základy obecné zoologie A. Žákovskák 1/1/03 P P
PdF:BIp007Cvičení v terénu - neživá příroda J. Štelclz 0/2/0 3 dny.2 - P
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 Z P
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 Z P
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele -z 0/2/02 - PV
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 - PV
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 - PV
44 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp008Základy systému a evoluce řas a hub B. Brabcovázk 1/2/04 P P
PdF:BIp009Základy zoologie bezobratlých R. Vlkzk 1/2/04 P P
PdF:BIp021Determinační praktikum - sinice a řasy B. Brabcováz 0/2/03 - V
PdF:BIp022Dendrologie pro základní vzdělávání L. Vodovák 0/2/05 - V
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B D. Trčkovázk 0/2/03 - PV
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 Z P
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 Z P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 P P
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
32 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BI_BPpBakalářská práce - Projekt A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.2 P P
PdF:BIp010Základy systému a evoluce vyšších rostlin N. Čeplovázk 1/2/04 P P
PdF:BIp011Základy zoologie strunatců s využitím IT R. Smolinskýzk 1/2/04 P P
PdF:BIp012Ekologie pro základní vzdělávání R. Vlkk 1/1/03 P P
PdF:BIp013Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie N. Čeplováz 0/3/0 5 dní.3 - P
PdF:BIp020Základy hydrobiologie B. Brabcováz 0/2/03 - V
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 Z P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 P P
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 Z P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 E. Štěpařováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
30 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BI_BPBakalářská práce A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.2 P P
PdF:BIp014Fyziologie rostlin N. Čeplovák 1/2/03 P P
PdF:BIp015Fyziologie živočichů A. Žákovskák 1/2/03 P P
PdF:BIp016Anatomie a fyziologie člověka 1 M. Jančovázk 1/2/04 P P
PdF:BIp017Úvod do didaktiky přírodopisu L. Vodovák 1/0/02 Z P
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 Z P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
19 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BI_BPdBakalářská práce - Dokončení A. Žákovskáz 0/0/1 Odevzdání BP.4 P P
PdF:BIp018Praktikum k didaktice přírodopisu L. Vodovák 1/2/03 Z P
PdF:BIp019Anatomie a fyziologie člověka 2 M. Jančovák 1/2/03 P P
10 kreditů