PdF NPR2vp Učitelství přírodopisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-PR2 Učitelství přírodopisu pro základní školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp023Didaktika přírodopisu 1 L. Vodováz 1/1/02 Z P
PdF:BIp024Systém vyšších rostlin pro učitele N. Čeplováz 0/2/02 P P
PdF:BIp025Základy genetiky a buněčných dějů M. Jančovák 1/2/04 P P
PdF:BIp036Základy zahradnictví a pěstitelství K. Ševčíkováz 1/1/02 - PV
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 P P
13 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp026Didaktika přírodopisu 2 L. Vodovázk 1/2/04 Z P
PdF:BIp027Antropologie pro učitele M. Jančovázk 1/2/04 P P
PdF:BIp028Biological and geological field practice A. Žákovskáz 0/2/0 5 dní + 2 dny cesta.3 - P
PdF:BIp029Pěstitelské práce pro učitele K. Ševčíkováz 0/2/02 - P
PdF:BIp038Systém a evoluce řas a hub pro učitele B. Brabcováz 1/1/02 P PV
PdF:Bi6002Učitelská praxe 2 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
17 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp030Zoologie strunatců pro učitele R. Smolinskýz 1/1/02 P P
PdF:BIp031Neživá příroda pro učitele J. Štelclz 1/1/02 P P
PdF:BIp032Školní biologické pokusy A. Žákovskáz 0/2/02 Z P
PdF:BIp033Integrované terénní cvičení A. Žákovskáz 0/2/0 4 dny.2 Z P
PdF:Bi6003Učitelská praxe 3 L. Vodováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
10 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:BIp034Zoologie bezobratlých pro učitele R. Vlkz 2/2/02 P P
PdF:BIp035Didaktika přírodopisu 3 L. Vodováz 0/4/02 Z P
4 kredity