PdF BVV3Svp Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-VV3S Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:
- Výtvarná výchova a vizuální tvorba včetně oborovědidaktických předmětů:
Z níže uvedených okruhů jsou sestaveny konkrétní otázky, které ve svém souhrnu vytváří test vědomostí, jenž bude u závěrečných bakalářských zkoušek aplikován v elektronické formě. Zadání testu je koncipováno vždy pro každého uchazeče individuálně při zachování proporční skladby otázek z jednotlivých tematických okruhů a při vyvážené náročnosti. Některé otázky jsou doprovázeny obrazovou reprodukcí.
Tematické okruhy::
Dějiny umění, Současné výtvarné umění, Zprostředkování umění a teorie výtvarné výchovy, Grafika, Kresba, Grafický design, Média, Malba, Prostorová tvorba (podrobné informace viz http://www.ped.muni.cz/kvv/cz/studium/byt-bakalarem).


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb003Dějiny umění 1 O. Navrátilz 2/0/02 1Z
PdF:VVb002Současné umění 1 R. Horáčekzk 2/0/04 1Z
PdF:VVb001Malba 1 P. Kamenickýz 0/3/03 1P
PdF:VVb022Kresba a grafika B. Rozbořilzk 0/3/06 1P
PdF:VVb005Dějiny umění 2 O. Navrátilz 2/0/02 2Z
PdF:VVb007Malba 2 P. Kamenickýzk 0/3/06 2P
PdF:VVb009Prostorová tvorba 1 M. Smetanaz 0/3/03 2P
PdF:VVb008Dějiny umění 3 O. Navrátilz 2/0/02 3Z
PdF:VVb010Grafický design J. Nedomováz 0/3/03 3P
PdF:VVb012Prostorová tvorba 2 M. Smetanazk 0/3/06 3P
PdF:VVb011Dějiny umění 4 O. Navrátilzk 2/0/04 4Z
PdF:VVb013Nová média J. Francováz 0/3/03 4P
PdF:VVb014Současné umění 2 R. Horáčekz 2/0/02 4Z
PdF:VVb016Výtvarná akce V. Havlíkz 0/3/03 5P
PdF:VVb017Ateliér klauzura P. Kamenickýzk 0/1/04 5P
PdF:VVb023Komunikační aspekty tvorby V. Havlíkz 0/2/02 6P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:VVb020Výtvarná výchova v teorii a praxi H. Stehlíková Babyrádovák 0/2/03 6Z
PdF:VVb021Zprostředkování umění R. Horáčekz 0/2/02 5Z
5 kreditů