PdF BZE3Shp Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-ZE3S Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 - PV
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 - PV
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 Z P
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 Z P
PdF:Ze0103Reliéf a stavba Země E. Hofmannzk 1/1/04 P P
PdF:Ze0127Úvod do studia geografie H. Svobodováz 0/1/02 - P
PdF:Ze0128Kartografie H. Svatoňovázk 2/1/05 P P
19 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A D. Trčkováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 Z P
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 Z P
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6020Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem M. Kurowskiz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 - PV
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 - PV
PdF:Ze0108Atmosféra a hydrosféra Země E. Hofmannzk 1/1/04 P P
PdF:Ze0109Terénní cvičení z kartografie H. Svatoňováz 0/0/2.6 4 dny.3 P P
PdF:Ze0129Kartografie a geoinformatika H. Svatoňovázk 1/2/05 P P
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 - PV
44 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 - PV
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 Z P
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 Z P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 - P
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:Ze0110Svět pohledem geografa E. Hofmannz 0/2/03 - V
PdF:Ze0112Půda a biota Země E. Hofmannzk 1/1/04 P P
PdF:Ze0119Terénní cvičení z fyzické geografie E. Hofmannz 0/0/2.6 4 dny.3 P P
PdF:Ze0130Geoinformatika a dálkový průzkum Země H. Svatoňovák 0/2/03 P P
PdF:Ze0132Geografie obyvatelstva a sídel H. Svobodovázk 1/1/04 P P
33 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 Z P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 - P
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 Z P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Sedlákováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:ZE_BPpBakalářská práce - Projekt H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny.2 - P
PdF:Ze0116Geografie výrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 P P
PdF:Ze0118Terénní cvičení ze sociální geografie D. Mísařováz 0/0/2.6 4 dny.3 P P
PdF:Ze0131Aplikované metody výzkumu P. Knechtk 0/2/03 - P
PdF:Ze0133Geografie Brna a okolí H. Svobodováz 0/0/2 3 x 4 hodiny. Výuka probíhá blokově.3 - V
26 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 Z P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 - P
PdF:ZE_BPBakalářská práce H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny.2 - P
PdF:Ze0121Geografie nevýrobní sféry H. Svobodovázk 1/1/04 P P
PdF:Ze0122Didaktika geografie pro bakalářské studium E. Hofmannzk 0/2/05 Z P
PdF:Ze0123Zahraniční terénní praxe - Evropa D. Mísařováz 0/0/3.6 6 dní.4 - P
20 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:ZE_BPdBakalářské práce - Dokončení H. Svobodováz 0/0/1 Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny, odevzdání BP.4 - P
4 kredity