PdF DDIGE01 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: PdF D-DIGE Didaktika geografie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DGC001Příprava disertační práce P. Knechtk 0/0/015 - P
PdF:DGC002Odborná aktivita v oboru P. Knechtk 0/0/05 - P
PdF:DGC005Aplikovaná geografie E. Hofmannzk 0/0/010 - P
30 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DGC004Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/015 - P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DGC006Teorie a metodologie výzkumu v didaktice geografie P. Knechtzk 0/0/010 - P
PdF:DGC008Angličtina pro akademické účely R. Heroutzk 0/2/010 - P
20 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DGC007Dlouhodobý výzkumný pobyt na zahraničním pracovišti P. Knechtk 0/0/05 - P
5 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:DGC003Pedagogická psychologie J. Marešk 0/0/015 - PV
PdF:DGC009Kurikulární studia P. Knechtk 0/0/015 - PV
PdF:DGC010Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání E. Hofmannk 0/0/015 - PV
PdF:DGC011Geoinformační a kartografické nástroje v geografickém vzdělávání H. Pokornák 0/0/015 - PV
PdF:DGC012Případová geografická studie E. Hofmannk 0/0/015 - PV
PdF:DGC013Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik T. Janíkk 0/0/015 - PV
PdF:DGC014Pedagogická diagnostika a evaluace K. Vlčkovák 0/0/015 - PV
PdF:DGC015Geografie vzdělávání E. Hofmannk 0/0/015 - PV
PdF:DGC016Geografické myšlení R. Brázdilk 0/0/015 - PV
135 kreditů