PdF NAJ2Avk Lower Secondary School English Language Teacher Training
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2A Lower Secondary School English Language Teacher Training

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ9101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 P P
PdF:AJ9201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 P P
PdF:AJ9301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 P P
PdF:AJ9401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 Z P
PdF:SZ6695Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hours.2 P P
PdF:SZ6696Practice Reflection P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minutes.1 P P
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ6005Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:AJ9102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 P P
PdF:AJ9202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 P P
PdF:AJ9302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 P P
PdF:AJ9402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 Z P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ6006Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:AJ9303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 P P
PdF:AJ9403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 Z P
9 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ9404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 Z P
2 kredity