PdF NAJ2Avp Lower Secondary School English Language Teacher Training
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2A Lower Secondary School English Language Teacher Training

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ4101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/02 P P
PdF:AJ4201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/4/04 P P
PdF:AJ4301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkovák 0/2/03 P P
PdF:AJ4401Didaktika anglického jazyka 1A S. Hanušováz 0/2/02 Z P
PdF:SZ6693Teaching Practice 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6694Seminar on Teaching Practice P. Svojanovskýz 0/1/0 4x 90 minutes.1 P P
14 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ4102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 P P
PdF:AJ4202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 P P
PdF:AJ4302Současná americká literatura a společnost Z. Janíkk 0/3/03 P P
PdF:AJ4402Didaktika anglického jazyka 1B S. Hanušováz 0/2/02 Z P
PdF:AJ6002Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ4303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkovák 0/3/03 P P
PdF:AJ4403Didaktika anglického jazyka 2A S. Hanušovázk 0/2/04 Z P
PdF:AJ6003Učitelská praxe 3 S. Hanušováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
9 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:AJ4404Didaktika anglického jazyka 2B S. Hanušováz 0/2/02 Z P
2 kredity