PdF BDE3Svk Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-DE3S Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEkD19Dějiny 19. století J. Vaculíkzk 0/0/3.3 40k.7 4P
PdF:DEkD20Dějiny 20. století J. Vaculíkk 0/0/3.3 40k.5 5P
PdF:DEkDRNDějiny raného novověku K. Štěpánekzk 0/0/3.3 40k.7 3P
PdF:DEkLAHLatina pro historiky P. Mazáčovázk 0/0/.8 10k.4 4-
PdF:DEkNH1Deutsch für Historiker 1 K. Štěpánekz 0/0/.8 10k.2 5-
PdF:DEkNH2Deutsch für Historiker 2 K. Štěpánekz 0/0/.8 10k.2 6-
PdF:DEkOPROborová praxe K. Štěpánekz 0/0/3.3 1T.2 5-
PdF:DEkPRADějiny pravěku B. Klímazk 0/0/1.7 20k.5 1-
PdF:DEkPVHPomocné vědy historické J. Miholazk 0/0/1.7 20k.5 3-
PdF:DEkSTADějiny starověku B. Klímazk 0/0/1.7 20k.5 1-
PdF:DEkSTRDějiny středověku J. Miholazk 0/0/3.3 40k.7 2P
PdF:DEkUSDÚvod do studia dějepisu a historický proseminář J. Miholazk 0/0/.8 30k.4 1-
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEk0DIDidaktika dějepisu K. Štěpánekk 0/0/1.7 10k.5 6Z
5 kreditů