PdF BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-LOG Logopedie

Součásti SZZ a jejich obsah

Struktura SZZ

Povinné předměty
Obhajoba bakalářské práce
Pedagogicko-psychologický základ
Inkluzivní speciální pedagogika (písemný test)
Logopedie
Surdopedie

SZZ je tematickými okruhy zaměřena na osvojení si základních poznatků ze speciální a inkluzivní pedagogiky a patopsychologie u osob se speciálními vzdělávacími potřebami s prohloubenou znalostí osob s narušenou komunikační schopností, se sluchovým a duálním smyslovým postižením. Dále je zaměřena na následující kompetence studentů: umět využívat speciálněpedagogické nástroje a postupy pro daný okruh osob, ovládat intervenční postupy v práci v práci s diagnostickými nástroji teoreticky i prakticky, znát simulační techniky na úrovni bakalářského studia.

Obsah tematických okruhů navazuje na níže uvedené studijní předměty
Inkluzivní speciální pedagogika
Patopsychologie 1
Speciálně pedagogická diagnostika logopedická
Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická
Alternativní a augmentativní komunikacec
Komunikace osob s duálním smyslovým postižením
Komunikační a simulační techniky logopedické
Komunikační a simulační techniky surdopedické

Bakalářská státní zkouška (Pedagogicko-psychologický základ) se koná formou písemného testu s 60 položkami s výběrem jedné správné odpovědi. Na test je k dispozici 60 minut. Testové položky jsou v rozsahu odpovídajícímu kreditové zátěži předmětů: úvod do pedagogiky a psychologie, teorie a metodika výchovy, pedagogická komunikace, výzkum v pedagogické praxi, speciální a inkluzivní pedagogika, základy pedagogické diagnostiky, vývojová a sociální psychologie, asistentská praxe. U každého předmětu jsou stanoveny tematické okruhy s odpovídající literaturou ke studiu. Podrobný přehled tematických okruhů je zveřejněn na stránkách katedry pedagogiky.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních
Analýza komunikační schopnosti dítěte předškolního věku s narušeným vývojem řeči
Analýza speciálních potřeb u žáků se sluchovým postižením
Simulace komunikační schopnosti u žáka se sluchovým postižením
Význam sluchové výchovy pro děti s těžkým sluchovým postižením a pro jejich rodiny
Stimulace komunikační schopnosti u dětí s opožděným vývojem řeči se zřetelem k obsahové složce řeči.

Témata obhájených prací
Sluchově-řečová výchova u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku
<https://is.muni.cz/th/265888/pedf_b/bc-hotova.pdf>
Lingovy zvuky a jejich využití při logopedické péče u dětí se sluchovým postižením <http://is.muni.cz/th/383868/pedf_b/final.pdf>
Využití čtenářských dovedností ke zlepšení morfologicko-syntaktické roviny u žáků se sluchovým postižením na základní škole
<https://is.muni.cz/th/406836/pedf_b/Bakalarskaprace_Jahodova_406836.pdf>
Využití iPadu v systému AAK a rozvoji komunikačních schopností u afázie
<https://is.muni.cz/th/403063/pedf_b/Bakalarska_prace_iPad_a_afazie.pdf>

Bakalářské práce jsou uloženy v archivu závěrečných prací včetně posudků is.muni.cz

Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk102Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.5 6 hodin.3 5P
PdF:SPk109Sociologie pro speciální pedagogy L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk111Základy zdravotních nauk P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk126Metodologie speciálněpedagogického výzkumu 1 K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.3 2Z
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1-
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 4-
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 5-
PdF:SZ6097Teorie a metodika výchovy J. Německ 0/0/.5 6 hodin.2 2-
29 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk013Angličtina pro speciální pedagogy I D. Hochmanovázk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Speciálněpedagogický základ (86 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk020Speech Therapy and Education of Individuals with Hearing Impairment P. Kopečnýk 0/0/1 12 hodin.2 4-
PdF:SPk105Internacionalizace oboru speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 3-
PdF:SPk106Patopsychologie 1 E. Řehulkak 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk130Specifické poruchy učení – základy oboru I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 2-
PdF:SPkK00Alternativní a augmentativní komunikace B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.5 4P
PdF:SPkK01Komunikace osob s duálním smyslovým postižením R. Horákovák 0/0/1 12 hodin.3 4P
PdF:SPkK02Logopedie 2 P. Kopečnýzk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:SPkK03Komunikační a simulační techniky oftalmopedické M. Vrubelk 0/0/1 12 hodin.3 3-
PdF:SPkK04Komunikační a simulační techniky somatopedické D. Opatřilovák 0/0/1 12 hodin.3 4-
PdF:SPkK05Surdopedie 2 R. Horákovázk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:SPkK06Logopedie 3 B. Chleboradovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPkK07Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.6 5-
PdF:SPkK08Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická D. Opatřilovázk 0/0/2 24 hodin.6 5-
PdF:SPkK09Surdopedie 3 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.6 5P
PdF:SPkK15Oftalmopedie – základy oboru P. Röderovák 0/0/1 12 hodin.3 3-
PdF:SPkK16Psychopedie – základy oboru J. Pipekovázk 0/0/1 12 hodin.4 1-
PdF:SPkK17Somatopedie – základy oboru I. Fialovák 0/0/1 12 hodin.3 3-
PdF:SPkK18Etopedie – základy oboru K. Červenkazk 0/0/1 12 hodin.4 2-
PdF:SPkK19Surdopedie 1 P. Pitnerovázk 0/0/2 24 hodin.6 1-
PdF:SPkK20Logopedie 1 P. Kopečnýzk 0/0/2 24 hodin.6 1-
PdF:SPkK21Sociální práce L. Slepičkovák 0/0/.5 6 hodin.2 4-
86 kreditů

Medicínská propedeutika (15 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk101Neurologie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 3P
PdF:SPk103ORL – Foniatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 2P
PdF:SPk104Oftalmologie M. Vrubelzk 0/0/.5 6 hodin.3 1-
PdF:SPk107Pediatrie P. Kachlíkzk 0/0/.5 6 hodin.3 2-
PdF:SPk108Psychiatrie P. Kachlíkk 0/0/.5 6 hodin.3 3P
15 kreditů

Praxe (34 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPkK13Speciálněpedagogická praxe diagnostická P. Kopečnýz 0/0/2 24 hodin.14 5-
PdF:SPkK14Speciálněpedagogická praxe intervenční P. Kopečnýz 0/0/5 60 hodin.20 6-
34 kreditů

Bakalářská práce (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_BPBakalářská práce D. Zámečníkováz 0/0/1 individuálně.2 5P
PdF:SP_BPdBakalářská práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:SP_BPpBakalářská práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 individuálně.2 4P
PdF:SPk132Jednopřípadové studie pro bakalářskou práci K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.2 5P
10 kreditů